Становлення укрансько національно культури у першій половині ХІХ ст.

4.  Становлення української національної культури у першій половині ХІХ ст.(заняття 1.)

1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови та особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст., охарактеризувати основні здобутки науки, види та жанри літератури, музичного, образотворчого та театрального мистецтва.

Студент повинен знати: здобутки українських вчених, основні жанри літератури та мистецтва.

Студент повинен уміти: аналізувати культурні явища, розрізняти твори літератури та мистецтва за напрямами та жанрами.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Особливості розвитку освіти в першій половині ХІХ ст.

Вивчаючи це питання, особливу увагу слід приділити розкриттю ролі Харківського та Київського університетів в розвитку української освіти та науки. Слід врахувати негативний вплив мовної політики російського та австрійського урядів на освітній процес на Наддніпрянщині, Галичині та Буковині.

Завдання 2. Наука на українських землях. Праці з історії України.

  Розглядаючи це питання, слід охарактеризувати основні здобутки українських вчених  та їх внесок у світову науку. Особливу увагу слід оприділити здобуткам у галузі вітчизняної історії. Визначте українських науковців істориків та їх основні праці.

Завдання 3. Становлення нової української літератури.

Характеризуючи розвиток української літератури, слід пам’ятати що її передумовами була усна народна творчість. Визначте основні жанри української літератури першої половини ХІХ ст. Розкрийте зміст романтизму як визначального напряму літератури цього періоду.

Завдання 4. Архітектура та містобудування. Розвиток українського живопису.

Вивчаючи це питання, слід охарактеризувати прояви стилю класицизму в архітектурних спорудах. Пригадайте, які міста, засновані наприкінці ХVІІІ ст., розбудовувалися в цей період. Визначте особливості офіційного стилю класицизму в громадських спорудах. Охарактеризуйте основні жанри живопису: портрет, пейзаж, церковний живопис. Особливу увагу слід приділити художній творчості Т. Г. Шевченка, який заклав основи критичного реалізму в українському мистецтві.

Завдання 5. Музика та театральне мистецтво.

  Переходячи до 5 питання, слід звернути увагу вплив романтизму та народних мелодій на українську музичну культуру ХІХ ст.. Визначте українських композиторів та створені ними музичні твори. Зверніть увагу на появу нового типу театру – кріпацького театру, нових жанрів театрального мистецтва: комедії, оперети, драми, трагедії, комічні опери.

  3. Питання для самоконтролю:

1. Коли розпочалося національно культурне відродження в Україні? Визначте його основні етапи.

2. Яка роль належить Харкову на початковому етапі процесу відродження?

3. Який літературний твір започаткував нову добу в історії українського письменства?

4. Які стилі визначали розвиток українського мистецтва ХІХ ст.?

5. Визначте діячів вітчизняної науки та їх основні здобутки.

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС