Система рахунків бухгалтерського обліку та іх класифікація — №3

Назва рахунку

Дт, грн

Кт, грн

1

Сумське АТ “Агротехсервіс”

3120

2

Сумське АТ “Агрохім”

800

3

Охтирська нафтобаза

1000

ВСЬОГО

1000

3920

Операції ТОВ “Маяк” за травень місяць, які необхідно відобразити на рахунках бухгалтерського обліку:

№п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1.

В касу одержано кошти з розрахункового рахунку

2400

2.

З каси видано оплату праці

2340

3.

Внесено органічні добрива під картоплю

1500

4.

Одержано бензин А – 76 від Охтирської нафтобази

1800

5.

Нараховано заробітну плату по вирощуванню цукрових буряків

2760

6.

З розрахункового рахунку перераховано:

Сумському АТ “Агротехсервіс” Сумському АТ “Агрохім”

7700

4500

3200

7.

Одержано запасні частини від Сумському АТ “Агротехсервіс”

2100

8.

На розрахунковий рахунок зараховано короткострокові позики

6000

Під класифікацією рахунків розуміють їх групування за певними однорідними ознаками.

Класифікація рахунків допомагає вивченню змісту і будови рахунків. Знаючи загальні, найбільш суттєві і відмітні ознаки окремих груп рахунків, легше визначити, для чого призначений та як використовується той або інший рахунок у бухгалтерському обліку.

Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за двома основними ознаками: за економічним змістом та за призначенням і структурою.

Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об’єкти відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість визначити систему рахунків, що підлягають вико­ристанню на підприємствах тієї або іншої галузі.

Класифікація рахунків за призначенням і структурою показує, для чого, для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка їхня структура, тобто зміст дебету, кредиту і характер залишку. Однакові за структурою рахунки можуть відобража­ти різні за економічним змістом господарські засоби і процеси.

Обидві класифікації рахунків науково обгрунтовані, тісно взаємопов’язані і доповнюють одна одну.

Завдання

1. Визначити групу і підгрупу рахунків бухгалтерського обліку у відповідності з їх класифікацією.

2. Згрупувати рахунки за економічним змістом.

3. Згрупувати рахунки за призначенням і структурою.

3.Довідковий матеріал:

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств.

4.Питання для закріплення та самоконтролю:

Що представляють собою бухгалтерські рахунки, їх зміст та стан?

У чому заключається суть подвійного запису відображення господарських операцій?

Що таке кореспонденція рахунків?

Яке призначення хронологічного та систематичного запису на рахунках?

В чому заключається суть призначення синтетичних та аналітичних рахунків?

За якими ознаками групуються рахунки бухгалтерського обліку?

Скільки розділів має план рахунків?

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС