Розвиток культури в другій пол. XVІІ — XVІІІ ст. Доба бароко та особливості в Украні.

3. Розвиток культури в другій пол. XVІІ — XVІІІ ст. Доба бароко та її особливості в Україні.

1. Мета роботи: з’ясувати історичні умови розвитку культури України в другій половині XVІІ — XVІІІ ст. Особливості стилю бароко в українському мистецтві.

Студент повинен знати: основні культурологічні поняття; зміст літературних, архітектурних, образотворчих напрямів; діяльність видатних діячів української культури.

Студент повинен уміти:Розрізняти твори мистецтва та літератури за епохами, жанрами, напрямами. Аналізувати культурні явища.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Розвиток української література та книгодрукування.

Характеризуючи піднесення літературної творчості з другої половини XVІІ ст., слід визначити основні жанри: трактати, діалоги, диспути, памфлети, проповіді. Назвіть найбільш відомі літературні твори цього періоду. Яким проблемам вони були присвячені?

Завдання 2. Барокова архітектура, її особливості в Україні.

Вивчаючи це питання, слід охарактеризувати стиль «бароко». У чому особливості українського (козацького бароко). Наведіть приклади культових споруд, збудованих за ознаками даного стилю. Що було характерно для художнього оздоблення храмів доби бароко. Чим відрізнявся стиль класицизму, що почав поширюватись з середини XVІІІ ст., від стилів бароко та рококо?

Завдання 3. Еволюція образотворчого та музичного мистецтва.

Вивчаючи це питання слід врахувати, що розвиток живопису послідовно пережив етапи:бароко, рококо, класицизм. Які художні школи сформувались в Україні? Визначте основні жанри українського живопису:парадний портрет(парсун), храмовий живопис, іконо писання, гравюра. Назвіть видатних майстрів українського живопису у стилі класицизму.

Вивчаючи особливості музичної культури українського народу, слід звернути увагу на її вкоріненість у традиції усної творчості. Які нові музичні жанри з’явилися під впливом бароко культури (псалми і канти).

Завдання 4. Театральне мистецтво XVІІ – XVІІІ ст., види театральних вистав.

Розглядаючи це питання слід пам’ятати, що розвиток театрального мистецтва відбувався під впливом стилів бароко, аз другої половини ХVІІІ ст.. – класицизму. Охарактеризуйте основні жанри театрального мистецтва: шкільна драма, трагікомедія, інтермедія, драма – містерія. Пригадайте, у чому особливості вертепу, як різновиду театральної вистави. Хто виконував лялькові вистави? Слід врахувати, що значний внесок у розвиток театрального мистецтва здійснили студенти Києво-Могилянської Академії. З другої половини ХVІІІ ст. з’явилися нові форми театральних вистав – театр балагану, антреприза, що була зародковою формою професійного театру.

3. Питання для самоконтролю:

  1. Які етапи пройшов у своєму розвитку процес становлення української літературної мови?

  2. Яку роль відігравала Києво – Могилянська Академія у розвитку української науки та культури зазначеного періоду?

  3. У чому виявлявся стиль бароко в українській художній та музичній культурі?

  4. Які вам відомі жанри театрального мистецтва зазначеного періоду?

  5. Яких змін зазнав традиційний церковний живопис?

Tagged with: ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС