Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

  6

 : Розтяг  та стиснення матеріалу механізмів.

1. Мета роботи. Ознайомитися з основними поняттями та термінологією розділу „Опір матеріалів”

Засвоїти основні розрахункові формули по розтягу та стисненню матеріалів. Засвоїти, що таке допускні напруження та умови міцності та жорсткості конструкції.

2.Типові завдання: задача Кришка циліндричного казана прикріплена болтами діаметром 30 мм.
Діаметр кришки казана 2 м, тиск усередині казана 0,6 МПа. Визначити кількість болтів, необхідних для прикріплення кришки, якщо допускне напруження на розтяг сталі болта [σ] = 125 МПа.

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.

Рисунок 6.3 — Схема казана до задачі 6.1:

1 — казан; 2 — кришка; 3 — болт; 4- трубка з краном.

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ.

Визначаємо силу, яка діє на кришку, за формулою: F = qА = 0,6 106-3,14 = 1884000 Н,

Де  q — тиск усередині казана, Па; за умовою задачі q = 0,6 МПа = 0,6 10 Па;

  А — площа кришки, на яку діє тиск, м2; визначаємо за формулою:

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів. м2

Де  D — діаметр кришки казана, м; за умовою задачі D = 2 м. Визначаємо силу, яку сприймає один болт, за формулою: F1  = [σ ] *А1 , = 125*106 • 0,0007065 = 883125 Н, де  [σ] — допускне напруження на розтяг сталі болта, Па; за умовою задачі [Σ ] = 125МПа=125*106Па;

А1 — площа перерізу одного болта, м2; визначаємо за формулою:

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів.М2

D — діаметр болта, м; за умовою задачі d=30 мм=0,03 м.

Визначаємо кількість болтів П, необхідних для прикріплення кришки до казана, за формулою:

Розтяг та стиснення матеріалу механізмів. болтів, приймаємо n=22 болтів.

3. Завдання для закріплення та самоконтролю. 1.Що вивчає розділ «Опір матеріалів»?

  1.Класифікація сил в даному розділі. Що таке напруження?

   2.Як діють на тіло зовнішні сили?

   3.Які види напруженого стану відомі в розділі?

   4.Абсолютна та відносна деформація взірця.

 5.Чому дорівнює нормальне напруження розтягу та стиснення?  Закон Гука.?

  6.Що таке коефіцієнт Пуассона?

 7.Що таке модуль пружності першого роду матеріалу взірця?

 8.Що таке допускне напруження?

  9.Як визначається допускне напруження?

10.Які умови міцності та жорсткості матеріалу деталей?

11.Перелікуйте характерні точки діаграми розтягу взірця.

12. Дайте визначення кожної характерної точки діаграми розтягу взірця.

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС