Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві — №4

У відповідності до даного Положення, і зокрема пункту 10. «Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок………зобов’язаний……утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку……..у складі не менше ніж три особи…….», та пункту 11. «До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.» за Наказом керівника створюється комісія з питань розслідування нещасного випадку У складі не менше трьох осіб. До складу комісії слід призначити; Голова комісії – інженер з охорони Праці (як керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці) , Члени комісіїЗавідуючий фермою (як керівник структурного підрозділу підприємства), — Тракторист молочно товарної ферми (як представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий). Наприклад:

Керівник сільскогосподарьського товариства

Проценко Іван Павлович

Наказ №

Дата

Підпис

Печатка

НАЗАЗ

В зв’язку з нещасним випадком, що стався на молочно товарній фермі, з дояркою Савченко Ольгою Іванівною, та у відповідності до Положення про «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого від 25 серпня 2004 року за № 1112 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 648, створити комісію з розслідування нещасного випадку у складі:

Голова комісії – інженер з охорони праці;

Члени комісії – завідуючий фермою,

— тракторист молочно товарної ферми.

Розслідування провести у відповідності до вимог Положення, в термін не більше трьох діб.

Дії комісії з питань розслідування нещасного випадку:

У відповідності до пункту 13 даного Положення «Комісія зобов’язана…….», та враховуючи обставини нещасного випадку по даному варіанту Передбачаються наступні дії комісії:

— обстежити місце нещасного випадку,

— одержати пояснення потерпілого,

— опитати свідків нещасного випадку,

— з’ясувати обставини і причини нещасного випадку,

— визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом,

— визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам охороні праці,

— установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці,

— розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам,

— скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1 у шести примірниках,

— передати матеріали розслідування на затвердження роботодавцю.

Оформлення та облік результатів розслідування нещасного випадку:

Оформлення та облік результатів розслідування нещасного випадку, що стався на молочно товарній фермі, у відповідності до даного Положення (пункти 20, 21, 22, додаток 3, 6) передбачають:

— заповнення акту форми Н-1;

— надсилання роботодавцем екземплярів акту форми Н-1 їх адресатам;

— реєстрація нещасних випадків у журналі реєстрації.

Заповнення акту форми Н-1 здійснюється у відповідності з формою та поясненнями додатку 3 діючого Положення.

Приклад

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник сільскогосподарьського товариства

(посада роботодавця, який призначив комісію)

Підпис

Проценко І. П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

“_____” ________________ 201__р.

(печатка) Печатка

АКТ № __1_

Про нещасний випадок, пов¢язаний з виробництвом

Савченко Ольга Іванівна

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

Територія населеного пункту сільскогосподарьського товариства

(місце проживання потерпілого)

1.Дата і час настання нещасного випадку

10 серпня 2010 року

(число, місяць, рік)

08 год. 05 хв

(година, хвилина)

2.Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий

Сільскогосподарьське товариство

(найменування)

2.1. Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область,

Смська

Район

Сумський

Населений пункт

Територія с/т

2.2.Форма власності

Приватна

2.3.Орган, до сфери управління якого належить підприємство

Управління сільського господарства Сумського району

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального

Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних

Захворювань:

Хххххххх

Реєстраційний номер страхувальника

Хххххххх

Дата реєстрації

Хххххххх

Найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД

Вирощування сільськогосподарської продукції, код хххххх

Встановлений клас професійного ризику виробництва

Хххх

2.4.Найменування і місцезнаходження підприємства, де стався нещасний випадок

Сільскогосподарьське товариство

2.5.Цех, дільниця,

Молочно товарна ферма

Місце, де стався нещасний випадок

3.Відомості про потерпілого:

3.1.Стать: чоловіча, жіноча

Жіноча

3.2.Число, місяць, рік народження

15.05.1988

3.3.Професія (посада)

Доярка

Розряд (клас)

3.4.Стаж роботи загальний

4 роки

3.5.Стаж роботи потерпілого за професією

(посадою)

1 рік

Ідентифікаційний код

Хххххххх

4.Проведення навчання потерпілого та інструктажу з охорони праці:

4.1.Навчання за професією чи видом роботою, під час виконання якої

Стався нещасний випадок

18.06.2009

(число, місяць, рік)

Проведення інструктажу:

4.2.Вступного

22.06.2009

(число, місяць, рік)

4.3.Первинного

24.06.2009

(число, місяць, рік)

4.4.Повторного

05.07.2010

(число, місяць, рік)

4.5.Цільового

(число, місяць, рік)

4.6. Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання

Якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС