Розрахунок циркуляційних сушарок

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ТЕМА: Розрахунок циркуляційних сушарок.

1. МЕТА: Закріпити теоретичні знання учнів про будову сушильних установок для висушування молока

Кількість вологи, що видаляється з продукту в процесі сушки визначають по формулі

W=G1Розрахунок циркуляційних сушарок

G1—кількість вологої сировини, що йде на сушку кг/год

W1, w 2 – вміст вологи відповідно в вологому та сухому продукті, %.

Кількість готового сухого продукту G знаходять із рівняння

G =G1-W, кг/год

Витрати повітря для сушки в теоретичній сушарці визначають по формулі

LB =Розрахунок циркуляційних сушарок

Де: d1 d2 — вологовміст повітря відповідно перед калорифером та при виході із сушарки.

В дійсній сушарці витрати повітря будуть на 10—15% більші, так як повітря витрачається на підігрів матеріалу, елементів конструкції та ін.

Кількість тепла на нагрів повітря в калорифері визначають за формулою

Q=LBРозрахунок циркуляційних сушарокДж/кг

Де: l1 l0 — ентальпія повітря, що виходить з калорифера та до калорифера, Дж/кг.

Витрати пари для нагрівання повітря в паровому калорифері визначають по формулі:

D=Розрахунок циркуляційних сушарокДе

Де: Q — кількість тепла на нагрівання повітря, Дж/год;іп іk* — ентальпія пари та конденсату, Дж/кг;

Розрахунок циркуляційних сушарок— тепловий ККД калорифера (0,9—0,97)

Об’єм сушильної камери визначають по формулі

V=Розрахунок циркуляційних сушарокМ3

Де: n — напруги одиниці камери сушарки по випареній волозі, кг/(м3 год) Величина п залежить від температури гарячого повітря

T

100

120

130

140

150

200

N

2

2.4

2.8

3.2

3.6

5.0

Необхідна потужність на валу розпилювального диску знаходять по формулі

N=Розрахунок циркуляційних сушарокКВт

Де:

Розрахунок циркуляційних сушарок— колова швидкість обертання диску, м/с

G – продуктивність сушарки продуктів, кг/год,

D – діаметр диску, м.

2. Типове завдання.

Визначити кількість сухого продукту, витрати пари на нагрівання продукту, потужність на валу диску сушарки та об’єм сушильної камери, якщо дано: продуктивність су­шарки по випареній волозі 600 кг/год, температура, повітря в приміщенні t0 = 20 °С, відносна вологість 60%, температура повітря на виході з калорифера t1=1б0 °С. Температура повітря на виході з сушарки t2-80 °С, На сушку поступає згущене молоко, вміст вологи

W= 60%. Кінцевий вміст вологи w2=4%. Колова швидкість диску 160м/с, діаметр диску 30см.

Порядок розрахунку

1 Визначаємо кількість продукту, що поступає на сушку

G1=Розрахунок циркуляційних сушарок

Визначаємо кількість готового продукту

G2=G1-W

Визначаємо потужність на валу диску

N=Розрахунок циркуляційних сушарок

Визначаємо об’єм сушильної камери

V=Розрахунок циркуляційних сушарокМ3

4. Визначаємо витрати повітря на висушування молока

LB =Розрахунок циркуляційних сушарок

Для визначення витрат повітря необхідно знайти dо d2. Ці значення знаходять по і-d діаграмі.

На і-d діаграмі будують процес сушки. Побудова процесу сушки описано в підру­чнику Золотин. Ю. П. Френклах М. Б. «Ооборудование предприятий молочной промыш-ленности».

5. Визначаємо витрати пари

D=Розрахунок циркуляційних сушарок кг/год

Для визначення витрат пари необхідно знайти недостаючі дані. Вони знаходяться по таблицям сухої насиченої пари приймаючи, що температура пари на 15 — 20 °С більша, ніж температура повітря на виході з калорифера.

3. Рекомендована література.

1. Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. — Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с.

2. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с.

3. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с.

4. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с.

5. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с.

6. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с.

7. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с.

8. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с.

9. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с.

10. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС