Розрахунки субпродуктового жирового та кишкового цехів мясожирового виробництва

ЛПЗ 7

Тема: Розрахунки субпродуктового, жирового та кишкового цехів мясожирового виробництва.

Мета роботи: ознайомитись з методикою розрахунківсубпродуктового, жирового та кишкового цехівмясожирового виробництва.

Кількість сировини (необроблені субпродукти) і готової продукції (оброблені субпродукти та другі продукти) розраховують за допомогою формул, виходячи з живої маси тварин і норм виходу сировини та готової продукції:

Мг=Мж *Z / 100,

де Мг –кількістьсировини з 1 голови, кг; Мж – жива маса, кг; Z – вихід до живої маси, %.

Мс= А* Мж* Z / 100,

де Мс – кількість сировини за зміну, кг; А – кількість тварин, що переробляються за зміну, голів;

Кількість сировини і готової продукції кишкового цеху, після очистки та консервування розраховують по формулі:

Мг=Мж *Z / 100,

Виходячи з живої маси тварин і норм виходів сировини та продукції

Кількість пучків та пачок розраховують, виходячи з норм виходу пучків та пачок з однієї голови і кількості голів. Кількість допоміжних матеріалів розраховують по нормам витрат матеріалів на одиницю сировини чи продукції.

Мягку жиросировину розраховують по формулі:

Мс= А* Мж* Z / 100,

Враховуючи норми виходів, масу тварин і змінну потужність мясожирового корпусу.

Кількість сирої кістки визначають по потужності мясожирового корпусу, ковбасного цеху.

Готову продукцію розраховують на основі вибраної технологічної схеми з уточненням використовуваного обладнання. Кількість готової продукції визначають по формулі, виходячи з тнорм виходів:

Мп=Мс* Z / 100,

Де Мп – кількість готової продукції за зміну, кг

Дані всіх розрахунків зводять до таблиць.

Завдання 1 Ознайомитись з методикою розрахунків субпродуктового цеху мясожирового виробництва та вивчити технологічну схему виробництва.

Завдання 2. Ознайомитись з методикою розрахунків жирового цеху мясожирового виробництва та вивчити технологічну схему виробництва.

Завдання 3. Ознайомитись з методикою розрахунків кишкового цеху мясожирового виробництва та вивчити технологічну схему виробництва.

Питання для закріплення та самоконтролю:

В чому суть методики розрахунків субпродуктового цеху? В чому суть методики розрахунків жирового цеху? В чому суть методики розрахунків кишкового цеху? Перерахуйте послідовність процесів переробки шерсних субпродуктів. Перерахуйте послідовність процесів переробки мякушевих субпродуктів. Перерахуйте послідовність процесів переробки мясокісткових субпродуктів. Перерахуйте послідовність процесів переробки слизових субпродуктів. Перерахуйте послідовність процесів переробки кишкової сировини ВРХ та свиней. Перерахуйте послідовність процесів переробки жирової сировини по видам.

Рекомендована література:

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с.

15. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС