РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Спеціальність для студентів… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Спеціальність для студентів всіх спеціальностей

Дисципліна політологія

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів: 3

Кафедра дпд та українознавства

Факультет для всіх факультетів

Розподіл навчального навантаження

Кількість годин – 108 год., ЛК – 18, ЛПЗ – 18, СРС — 72

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами основних понять та категорій політичної науки, сприяння вирішенню актуальних проблем політичної освіти і виховання громадян.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

Дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи політики та основні віхи історії політичної думки

2

4/4/4

4/4/4

20/24/24

28/32/32

10-15

1.1.

Тема 1 Політика як суспільно-соціальне явище. Предмет політологічної науки. Становлення української політології. Етапи розвитку світової політичної думки

2/2/2

2/2/2

10/12/12

14/16/16

5-5

1.2

Тема 2. Розвиток політичної думки в Україні

2/2/2

2/2/2

10/12/12

14/16/16

2-5

2.

Модуль 2. Теорія політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства

4

8/2/2

8/2/4

32/36/36

48/40/42

10-15

2.3

Тема 3 Теорія політичного процесу. Політичні дії та політичні рішення. Сутність і роль демократії в політичному житті суспільства. Політичні конфлікти та шляхи їх подолання. Вибори і виборчі системи. Політична еліта і лідерство. Аграрна політика в Україні. Політична система суспільства. Держава як основний інститут політичної системи.

2/2/2

2/2/2

8/9/9

12//13/13

4-5

2.4

Тема 4 Громадянське суспільство

2/-/-

2/-/2

8/9/9

12/9/11

2-5

2.5.

Тема 5 Політичні режими

2/-/-

2/-/-

8/9/9

12/9/9

4-5

2.6.

Тема 6. Політичні партії та громадсько-політичні об’єднання, рухи.

2/-/-

2/-/-

8/9/9

12/9/9

3.

Модуль 3. Духовні основи політики та глобальні проблеми сучасності.

3

6/2/2/-

6/-/-/-

20/34/32/34

32/36/34/34

10-20

3.7

Тема 7 .Політична свідомість та політична культура. Політична психологія та політична поведінка. Політика й релігія. Міжконфесійні процеси в Україні.

2/2/-

2/-/-

7/11/11

11/13/11

2-3

3.8

Тема 8 Етнополітика і міжнаціональні відносини.

2/-/-

2/-/-

7/12/12

11/12/12

2-4

3.9.

Тема 9. Глобальні проблеми сучасності. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства. Політичне прогнозування.

2/-/-

2/-/-

6/11/11

10/11/11

2-3

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

7-10

За підсумкову атестацію

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

9

18/8/6

18/6/8

72/94/94

108/108/108

60-100

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

4.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС