РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Управління якістю… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Управління якістю продукції ресторанного господарства

Напрям підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»_____________

( шифр та назва напряму підготовки )

Спеціальність Технологія харчування_________________________________

( шифр та назва спеціальності)

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр______________________________

Кількість кредитів відповідно до ECTS_2________________________________

Кількість модулів: 2________________________________________________

Кафедра Технології харчування_____________________________________

Факультет Харчових технологій_______________________________________

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

186

216

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є одержання знань про шкідливі речовини, що можуть бути в харчових продуктах і умінь щодо застосування заходів для зниження шкідливого впливу небезпечних речовин в харчовимх продуктах на організм людини.

Основним завданням дисципліни є підготовка майбутніх фахівців, що чітко розуміють проблему безпеки харчових продуктів, критерії гігієнічної оцінки виробництва харчових продуктів та орієнтуються в сучасних системах забезпечення безпечності харчових продуктів.

Дисципліна ” Удосконалення якості продукції ресторанного господарства ” є однією із основних дисциплін, в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців із спеціальності «Технологія харчування»­­­­­­­­­­­­­­.

Ця дисципліна має структурно-логічні зв’язки з такими дисциплінами як «Основи фізіології та гігієни харчування», «Теоретичні основи харчових виробництв, «Проблеми безпеки харчових виробництв»

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— нормативно-правові документи з питань безпеки харчових продуктів;

— критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів;

— основні шкідливі речовини, що можуть знаходиться в харчових продуктах;

— методи виявлення шкідливих речовин їжі і способи зниження їхнього впливу на організм людини.

Модуль 2:

— небезпеки, пов’язані зі споживанням різних харчових продуктів;

— особливості ведення технологічного процесу, що дозволяють знизити вміст або іноктивувати шкідливі речовини їжі та систему НАССР.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— застосовувати нормативно-правові документи з питань безпеки в умовах виробництва;

— запропонувати одержання шкідливих речовин у харчових продуктах;

— здійснювати контроль санітарного стану в конкретних умовах виробництва;

Модуль 2:

— давати висновок про безпеку харчових продуктів;

— проводити гігієнічний аналіз основних технологічних процесів виробництва харчових продуктів тваринного походження молока та розробляти і запроваджувати систему НАССР

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль І. Зкаконодавче регулювання якості та безпеки харчових продуктів

3

6

8

92

106

12-20

1.1 Тема 1 Вступ. Нормативна — правова база якості ібезпечності харчових продуктів.

1

2

2

26

30

1.2 Тема 2 Рецептура на продукцію ресторанного господарства

2

4

42

48

1.3 Тема 3.

Забруднення харчових продуктів та можливості запобігання йому.

2

2

24

28

2.

Модуль ІІ. Методи, показники і організація контролю якості.

5

8

8

94

120

18-30

2.1 Якість ресторанної продукції

1

2

2

32

36

2.2 Методи і показники оцінки якості продукції

1

2

2

16

20

2.3 Організація контролю якості

2

2

16

30

2.4 сенсорний контроль якості продукції

2

2

30

34

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

14

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС