РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технохімічний… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Технохімічний контроль

Галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки 6.051701 Харчові технології та інженерія

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів 2

Кафедра Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження
Форма навчання Курс Семестр Форми навчального процесу Всього годин Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять Самостійна робота Навчальна практика
Лекції Лабораторно-практичні заняття Семінари індивідуальні завдання КурсоваРобота (проект) Залік Екзамен
Денна 4,4пт 8 14 16 78 108 8
Заочна 5 9 6 6 96 108 9
Заочна пв 5 9 6 6 96 108 9

Розділ 1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є: дати студенту знання по контролю технологічних процесів виробництва продуктів, визначенню якості готових продуктів, які необхідні у виробничо-технологічній роботі фахівця.

Завдання навчити студентів основним методам технологічного контролю та використовувати їх в своїй роботі

Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем Розподіл часу за видаминавчальної діяльності Всього годин Навчальна практика Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання
Лекції Лабораторно-практичні заняття СемінарськіЗаняття Самостійна робота
Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф/зф Дф
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Модуль 1. Технохімічний контроль, його задачі. Лабораторії підприємств. 4 8/3/3 8/3/3 40/48/48 56/54/54 15-25
1.1 Організація технологічного і мікробіологічного контролю на підприємствах молочної промисловості. Завдання та значення дисципліни для підготовки фахівців галузі. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
1.2 Організація роботи лабораторії технохімічного контролю. Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
1.3 Обладнання та сучасні прилади лабораторії контролю якості продуктів. Правила приготування, зберігання та перевірка реактивів, перевірка точності контрольно-вимірювальної апаратури 1 2/-/- 2/-/- 10/12/12 14/12/12
1.4 Порядок приймання, контроль якості молока, яке приймається та готової продукції. 1 2/1/1 2/1/1 10/12/12 14/14/14
2 Модуль 2. Впровадження систем якості та безпеки при виробництві 5 6/3/3 8/3/3 38/48/48 52/54/54 15-25
2.1 Схема технохімічного, мікробіологічного, санітарно — гігієнічного, органолептичного контролю готової продукції 1 2/1/1 2/1/1 8/10/10 14/12/12
2.2 Сучасні схеми контролю якості та безпеки на підприємстві. 1 1/-/- 1/-/- 8/10/10 10/10/10
2.3 Основи системи НАССР, принципи, основні визначення та структура. 1 1/-/- 1/-/- 4/8/8 6/8/8
2.4 Визначення критичних точок контролю при виробництві молока і молочних продуктів. 1 1/1/1 2/1/1 8/10/10 11/12/12
2.5 Контроль режимів миття та дезінфекції обладнання. 1 1/1/1 2/1/1 8/10/10

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС