РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Технохімічний… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна „ Технохімічний контроль ”

Напрям підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія»

Спеціальність 7.091707 — Технологія зберігання, консервування та переробки мЯса

Освітньо – кваліфікаційний рівень Спеціаліст

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3

Кількість модулів 2

Кафедра Технології харчування

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(Семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4, 4пт

8

14

16

78

108

8

Заочна

5

9

6

6

96

108

9

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є дати студенту знання, вміння та навички, необхідні для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін, а також у подальшій його діяльності в якості інженера-технолога безпосередньо в умовах виробництва.

2. Результати навчання:

Студенти повинні Знати :

Модуль 1

— задачі, функції, методи контролю передзабійного утримання первинної переробки худоби та птиці;

— схеми технологічного контролю передзабійного утримання первинної переробки худоби та птиці;

— сучасні підходи контролю якості та безпеки первинної переробки худоби та птиці.

Модуль 2

— методи контролю виробництва та якості м’яса, м’ясопродуктів та інших продуктів переробки худоби та птиці;

— схеми технологічного контролю якості холодильної обробки та зберігання м’яса; м’ясопродуктів, ковбасних виробів, продуктів з яловичини, свинини, баранини та інших м’ясопродуктів, напівфабрикатів, банкових консервів, шкур, жирів, кормової муки, клею, желатину, яйце продуктів, крові.

Студенти повинні Вміти:

Модуль 1

— розробляти схеми технохімічного контролю;

— визначати критичні точки на стадіях виробництва;

— готовити розчини реактивів, користуватися лабораторними методами.

Модуль 2

— розробляти схеми технохімічного контролю;

— визначати критичні точки на стадіях виробництва;

— готовити розчини реактивів, користуватися лабораторними методами;

— володіти сучасними методами контролю готової продукції.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф/Зф

Дф/Зф

Дф/Зф

Дф/Зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Модуль 1. Контроль передзабійного утримання первинної переробки худоби та птиці.

8/2

4/2

36/50

48/54

30

1.1

Вступ. Основна мета і задачі курсу. Організація контролю якості м’ясних продуктів.

1

2/2

0/2

12/50

2/54

1.2

Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при прийманні худоби на скотобазі, в карантинному відділенні, санбойні.

2

2

12/0

14/0

1.3

Організація технохімічного і ветеринарно-санітарного контролю при забої худоби та розчиненні туш.

3

2

12/0

14/0

1.4

Організація технохімічного і ветеринарно-санітарного контролю передзабійного утримання, забою та обробки птиці, кролів. Обробка умовно-придатного м’яса. Контроль якості м’яса. Контроль холодильної обробки та зберігання м’яса та м’ясопродуктів.

4

2/0

4/0

12/0

18/0

2.

Модуль 2. Контроль виробництва та якості м’яса, м’ясопродуктів та інших продуктів переробки худоби та птиці.

6/4

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технохімічний контроль
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС