РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технологія… — №3

2/2

2.10

Тема 7: Вивчення технології виробництва м’яких сичужних сирів.

1. Визначити основні фізико-хімічні показники вихідної сировини та її сиро придатність.

2. Здійснити технологічний процес виробництва сиру любительського з послідовним фіксуванням параметрів технологічних процесів.

3. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники готового продукту, заповнити технологічний журнал виробництва сиру любительського і накреслити технологічну схему в апаратурному оформленні.

4/2

2.11

Тема 8: Вивчення технології виробництва плавлених сирів.

1. Підготовити та провести досліди на придатність молока.

2. Виготовити плавлений сир, скласти технологічну схему виробництва плавленого сиру, вибрати сіль-плавитель, приготувати розчин, провести процес плавлення сирної маси, визначити органолептичні та фізико-хімічні показники плавленого сиру.

4/0

2.12

Тема 9: Вивчення оцінки якості сичужних сирів.

1. Ознайомитись з вимогами і правилами оцінювання якості сичужних сирів.

2. Провести органолептичну оцінку якості сичужних сирів і визначити основні фізико-хімічні показники.

3. Встановити ґатунок наданих для оцінки зразків сирів.

4/0

2.13

Тема 10: Навчитись заповнювати технологічні журнали.

1. Технологічний журнал оцінки якості молока за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками

2. Технологічний журнал виробництва твердого сиру

3. Технологічний журнал з виробництва м’якого сиру

4. Технологічний журнал з виробництва плавленого сиру

4/0

2.11

Тема 11: Технологія виробництва сиру «Адигейського».

1. Вивчити технологію виробництва сиру «Адигейського»

2. Змоделювати векторну технологічну схему виготовлення сиру «Адигейського»

4/0

2.12

Тема 12: Технологія виробництва сиру «Російського».

1. Вивчити технологію виробництва сиру «Російського»

2. Змоделювати векторну технологічну схему виготовлення сиру «Російського»

4/0

Разом за семестр:

60/10

Х

24-40

Разом З дисципліни:

168/12

Х

Х

3.3. Самостійна робота

№ п/п

Назва і зміст модулів та їх елементів

Кількість годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1. Самостійна робота

1

Модуль 1. Технологія морозива

10/40

Усне тестування

1-2

1.1

Тема 1: Технологія морозива.

1. Характеристика і якість сировини для виробництва морозива.

10/20

1.2

Тема 2: Вивчення технології морозива

1. Вивчити технологію різних видів морозива

2. Розрахувати рецептури для виробництва морозива молочного, вершкового або пломбіру з різною кількістю і видом стабілізатора. Скласти суміші по рецептурах і виробити морозиво.

3. Визначити склад і якісні показники морозива, встановити вплив вигляду і кількості стабілізатора на властивості морозива.

0/20

2

Модуль 2: Технологія сиру

44/204

Усне тестування

6-7

2.3

Тема 1: Міжнародна класифікація сирів

1. Систематизація сирів

14/20

2.4

Тема 2: Технологічні процеси виготовлення розсільних сирів

1. Особливості технології розсільних сирів

10/20

2.5

Тема 3: Біологічна та енергетична цінність сирів. Загальна технологічна схема виробництва натуральних сичужних сирів.

1. Біологічна та енергетична цінність сирів.

2. Загальна технологія натуральних сичужних сирів.

10/20

2.6

Тема 4: Проведення розрахунків компонентів

1. Провести розрахунки компонентів під час складання нормалізованої суміші.

2. Провести розрахунки компонентів під час зсідання молока.

3. Провести розрахунки виходу різних груп сирів.

10/20

2.7

Тема 5: Вивчення технології твердих сичужних сирів з підвищеним рівнем молочнокислого бродіння.

1. Вивчити основні фізико-хімічні показники вихідної сировини та її сиропридатність.

2. Вивчити технологічний процес виробництва сиру чеддер з послідовним фіксуванням параметрів технологічних процесів.

3. Заповнити технологічний журнал і змоделювати технологічну схему виробництва сиру чеддер

0/20

2.8

Тема 6: Вивчення технології виробництва м’яких сичужних сирів.

1. Визначити основні фізико-хімічні показники вихідної сировини та її сиро придатність.

2. Вивчити технологічний процес виробництва сиру любительського з послідовним фіксуванням параметрів технологічних процесів.

3. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники готового продукту, заповнити технологічний журнал виробництва сиру любительського і накреслити технологічну схему в апаратурному оформленні.

0/20

2.9

Тема 7: Вивчення технології виробництва плавлених сирів.

1. Вивчити технологію плавленого сиру, скласти технологічну схему виробництва плавленого сиру.

2. Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники плавленого сиру на прикладі одного із видів плавлених сирів.

0/20

2.10

Тема 8: Вивчення оцінки якості сичужних сирів.

1. Ознайомитись з вимогами і правилами оцінювання якості сичужних сирів.

2. Провести органолептичну оцінку якості сичужних сирів і визначити основні фізико-хімічні показники.

3. Встановити ґатунок наданих для оцінки зразків сирів.

0/20

2.11

Тема 9: Ознайомлення з журналами оцінки якості сичужних сирів.

1. Навчитись заповнювати технологічні журнали (технологічний журнал оцінки якості молока; технологічний журнал виробництва твердого сиру; технологічний журнал з виробництва м’якого сиру; технологічний журнал з виробництва плавленого сиру).

0/20

2.12

Тема 10: Технологія виробництва сиру Російського.

1. Вивчити технологію виробництва сиру твердого сичужного «Російського».

2. Змоделювати векторну технологічну схему виготовлення твердого сичужного «Російського».

0/20

Разом за семестр:

54/244

Х

7-9

2. Індивідуальні завдання

1

Модуль 1: Технологія морозива

Реферат на тему: загальна технологія морозива. Особливості технології різних видів морозива.

Якість

Виконаної роботи

2

Модуль 2: Технологія сиру

Реферат на тему: загальна технологія сиру. Особливості технології різних видів сирів

Якість

Виконаної роботи

Разом за семестр:

Х

Х

3-3

Література

Вид

Назва

1.

Основна

Богомолов А. В. Переработка продукции растительного и животного происхождения / А. В. Богомолов, Ф. В. Перцевой. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 336 с.

2.

Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / Бредихин С. А., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2007. – 319 с.

3.

Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. – М.: Колос, 2003. – 400 с.

4.

Бредихин С. А. Технология и техника переработки молока / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. — М.: Колос, 2001. — 400 с.

5.

Крусь Г. Н. Технология молока и молочных продуктов / Крусь Г. Н., Храмцов А. Г. – М.: Издательство “Колос”, 2008. – 455 с.

6.

Маршал Р. Т. Мороженое и замороженные десерты / Маршал Р. Т., Гофф Г. Д., Гартел Р. У.; пер. с англ. В. И. Василевского. – Спб.: Професия, 2005. – 376 с.

7.

Машкін М. І. Молоко і молочні продукти / Машкін М. І. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

8.

Машкін М. І. Технологія виробництва молока і молочних продуктів: навчальне видання / М. І. Машкін, Н. М. Париш. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.

9.

Оноприйко А. В. Производство молочных продуктов / Оноприйко А. В., Храмцов А. Г. – Р-н-Д: ИЦ “Март”, 2004. – 384 с.

10.

Додаткова

Алексеева Н. Ю. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Справочник/ Н. Ю. Алексеева, Я. И. Костина. — М., Агропромиздат, 1986. — 239 с.

11.

Барабанщиков Н. В. Молочное дело / Н. В. барабанщиков. — М.: Колос, 1283. — 414 с.

12.

Горбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов/ К. К. Горбатова. — СПб.: ГИОРД, 2003. — 320 с.: ил.

13.

Горбатова К. К. Химия и физика молока. Учебник для вузов / К. К. Горбатова. — СПб. Гиорд. 2004. — 288 с.

14.

Гудков А. В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / Под редакцией С. А. Гудков, 2-е изд., испр. и доп. — М.: ДеЛи принт, 2004. — 804 с.

15.

Кирюткш Г. В. Мойка и дезинфекция технологического оборудования предприятий молочной промышленности / Г. В. Кирюткш, В. В. Молочников. — М., Пищевая промышленность. 1976. — 120 с.

16.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки молока
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС