РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технологія… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Галузь знань:

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS

10,5

Кількість модулів

2

Кафедра

Технології молока і м’яса

Факультет

Харчових технологій

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

8

14

60

30

108

8

8

Заочна ЗТМЛб

5

9

14

12

244

270

9

Розділ 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

„Технологія зберігання, консервування та переробки молока” є дисципліна спеціального циклу, що формує інженера-технолога молочної промисловості. В цій дисципліні викладаються теоретичні основи технологічних процесів, способи виробництва молочних продуктів, а також тенденції подальшого вдосконалення виробництва

Метою викладання дисципліни є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань щодо складу та властивостей харчових продуктів, їжі, технологічних систем (сировини, готових продуктів), побудови технологічного потоку у вигляді організації технологічного процесу, технологічних факторів, що призводять окремі продукти та технологічні системи до стану споживчої готовності, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей зміни харчових продуктів та їх складових під впливом технологічних чинників.

Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Модуль 1. Технологія морозива

1.1.Технологія морозива

1

2/2

10/0

10/34

22/36

14-15

2

Модуль 2. Технологія сиру

12/12

50/12

24/210

86/234

29-49

2.1.Загальна технологія сиру

6

2/2

14/2

4/35

2039

4-7

2.2.Особливості технології сирів

2/2

8/2

4/35

14/39

5-9

2.3.Підготовка молока до зсі­дання. Нормалізація молока.

2/2

8/2

4/35

14/39

5-9

2.4.Зсідання молока і обробка згустку. Внесення закваски, влас­тивості згустку. Формуван­ня і пресування сиру. Посолка сиру.

2/2

8/2

4/35

14/39

4-7

2.5.Технологія твердих сирів

2/2

6/2

4/35

12/39

4-8

2.6.Технологія натуральних сирів окремих видів

2/2

6/2

4/35

12/39

7-9

Разом за модулі:

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки молока
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС