РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… — №3

3.Технічні характеристики.

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання масло цеху.

4

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення масловиготовлювачів періодичної дії.

План.

1.Кінематичні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Технічні характеристики.

2

2

Тема 2. Вивчення масловиготовлювачів непреривної дії.

План.

1.Кінематичні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Технічні характеристики.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

10

Захист робіт

5-10

1

Тема 1. Вивчення апаратів для виготовлення кисломолочних напоїв і вершковизрівальних апаратів.

План.

1.Принципова схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

2

2

Тема 2. Вивчення обладнання для виготовлення кисломолочного сиру.

План.

1.Вивчення сировиготовлювачів.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

2

3

2.Вивчення установок для охолодження кисломолочного сиру.

План.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

2

4

3.Вивчення обладнання для перетирання кисломолочного сиру та змішування.

План.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

4

Разом:

36

Х

15-26

Курсовий проект по темам дисципліни

8 семестр

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

12

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення обладнання для одержання сирного зерна.

План.

1.Вивчення будови сировиготовлювачів відкритого типу.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

2

Тема 2. Вивчення обладнання для формування головок сиру.

План.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

3

Тема 3. Вивчення обладнання сирпідвалів.

План.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цехів молочних консервів і морозива.

20

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення будови однокорпусних вакуум-випарних установок циркуляційного типу.

План.

1.Апаратурно-технологічна схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4

2

Тема 2. Розрахунок вакуум-випарних апаратів.

План.

1.Підбір необхідної кількості установок.

4

3

Тема 3. Вивчення розпилювальної сушарки фірми «Ниро-Атомайзер».

План.

1.Апаратурно-технологічна схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

4

Тема 4. Розрахунок циркуляційних сушарок.

План.

1.Підбір необхідної кількості установок.

4

5

Тема 5. Вивчення фрізера Б6-ОФШ.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

3

Модуль 3. Технологічне обладнання цеху розливу молочних продуктів.

14

Захист робіт

5-10

1

Тема 1. Вивчення молокорозливочнОго АвтоматУ АО-111.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

2.

Тема 2. Вивчення автоматів карусельного типу М6-АР2Т, М6 АР1С.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

3

Тема 3. Вивчення автоматів карусельного типу М6-АРИ-К, М6-АРЗ.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4. Правила експлуатації.

2

4

Тема 4. Вивчення автоматів карусельного типу АРМ, ТФ-ФСП.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

2

5

Тема 5. Вивчення обладнання для миття технологічних ліній і обладнання. Станції СІР Мийки.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

2

Разом:

46

Х

15-26

4.3. Самостійна робота

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів дф

1

2

3

4

5

7 семестр

Самостійна підготовка до занять

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

18

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1.Обладнання підприємств малої продуктивності.

2.Обладнання, працююче під надлишковим тиском.

6

Усне опитування

2

Тема 2.

Перелік питань

1.Фільтри для очистки молока.

2.Технічна характеристика фільтрів.

3.Ємність для зберігання молока В2-ОХ Р-50. 4.Резервуар охолоджувач для молока фірми «Альфа-Лаваль» ємністю від 7,15 до 16 м3

6

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

1.Будова, принцип дії, правила експлуатації відкритих молокоочищувачів з ручним вивантаженням осадку продуктивністю 5000 л/год.

2.Сепаратор Ж5-ОХ2-С для очищення сироватки від молочного жиру і білка.

3.Будова, принцип дії, правила експлуатації сепараторів-вершкововідокремлювачів з ручним вивантаженням осадку продуктивністю 5000 л/год.

6

Письмовий контроль або тестування

2

Модуль 2. Технологічне обладнання для механічної і теплової обробки молока.

18

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

Схема одно — і двухступеневої головок гомогенізатоа клапанного типу. Вакуумний гомогенезатор ВГ-10.

3

Письмовий контроль або тестування

2

Тема 2.

Перелік питань

Пластинчата охолоджувальна установка А1-00Л-1,25. Характеристика та правила експлуатації обладнання для підігрівання молока продуктивністю 5000 л/год.

3

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

Установка для високотемпературної обробки поверхневого типу. Дезодораційні установки.

3

Усне опитування

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

18

4-8

1

Тема 1.

Перелік питань

Нормалізаційні ванни ВН-600. Обладнання для дозування вологи, посолки, подачі льодяної води, відведення пахти, утворення вакууму в масловиготовлювачі, фасування масла.

6

Письмовий контроль

2

Тема 2.

Перелік питань

Обладнання для виробництва кисломолочних продуктів. Заквасник Л5-ОЗУ-0,63, технічні характеристики, особливості конструкції, правила експлуатації. Вершкова визрівальна ванна ВСГМ, конструкції, принцип роботи, технічна характеристика ванн.

6

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

Обладнання лінії виготовлення кисломолочного сиру Я9-ОПТ.

6

Письмовий контроль

Разом:

54

Х

10-20

8 семестр

Самостійна підготовка до занять

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

20

Усне опитування

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1. Класифікація обладнання для виробництва сирів. 2. Різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку.

3. Полуавтомати для подачі сирного зерна в форми.

4. Обладнання для виробництва плавленого сиру.

10

2

Тема 2.

Перелік питань

1. Апарати для виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою.

10

Письмовий контроль

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цеху молочних консервів і морозива.

20

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1. Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок А2-ОВВ-2 і А2-ОВВ-4.

2. Вивчення технологічної схеми сушильної установки А1-ОГ24.

3. Допоміжне обладнання сушарок: нагрівачі повітря, циклони, вентилятори.

4. Сушарки для казеїну.

10

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС