Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… — №2

4/3

6. Бізнес-планування організації та управління підприємством.

4/3

4/3

2.

Модуль 2. Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

Теми:

6

6/2

8/2

16/23

30/28

15-25

1. Механізм створення власної справи.

2/2

2/2

2. Податкова та кредитна система у сфері агробізнесу

2/-

2/-

3. Оренда і лізинг в розвитку підприємництва і агробізнесу

2/-

2/-

4. Особливості виробничого розділу бізнес-плану

8/-

8/-

5. План маркетингу як розділ бізнес-плану

4/-

4/-

6. Особливості фінансового розділу бізнес-плану

4/-

4/-

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

11

14/4

16/4

24/46

54/54

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва.

8/2

Контрольна робота

9-14

1.1

Тема 1: Формування структур підприємництва та агробізнесу.

План.

1. Загальна характеристика ринкової економіки.

2. Моделі ринкової економіки.

3. Елементи організації ринкової діяльності.

4. Сутність, принципи і зміст підприємництва.

2/2

Тема 2: Формування структур підприємництва агробізнесу.

План.

1. Організаційно-правові форми підприємництва та їх характеристика.

2. Види (типи) підприємницької діяльності.

3. Виробнича та посередницька підприємницька діяльність.

4. Біржове підприємництво.

5. Підприємництво у фінансовій сфері.

2/-

1.2.

Тема 3: Ключові аспекти аграрної політики в Україні.

План.

1. Реформування відносин власності на селі.

2. Особливості створення та функціонування підприємницьких структур аграрного сектору.

2/-

1.3.

Тема 4: Бізнес-планування підприємницької діяльності.

План.

1. Суть, основне призначення та функції бізнес-плану.

2. Методика складання бізнес-плану та його структура.

2/-

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

6/2

Контрольна робота

9-14

2.1

Тема 5: Механізм створення власної справи.

План.

1. Особливості державної реєстрації фізичних та юридичних осіб.

2. Поняття і зміст засновницьких документів суб’єктів підприємництва.

3. Припинення діяльності підприємницьких структур.

4. Суть малого бізнесу.

5. Порядок створення і реєстрації малих підприємств.

6. Майно і кошти малого підприємства.

7. Індивідуальне підприємництво.

2/2

2.2.

Тема 6: Податкова та кредитна система у сфері агробізнесу.

План.

1. Система оподаткування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері.

2. Способи залучення фінансових ресурсів суб’єктами малого підприємництва.

2/-

2.3.

Тема 7: Оренда і лізинг в розвитку підприємництва і агробізнесу.

План.

1. Сутність орендних відносин.

2. Умови заключення договору оренди землі.

3. Умови заключення договору оренди майна.

2/-

Разом:

14/4

Х

18-28

4.2. Практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва.

8/2

Усне опитування

6-11

1.1

Тема 1: Розгляд поняття і структури бізнес-плану.

План.

1. Розгляд і поняття структури бізнес-плану.

2. Ознайомлення із сутністю бізнес-плану та його структура.

3. Розглядання методики бізнес-планування.

2/2

1.2.

Тема 2: Складання резюме бізнес-плану.

План.

1. Розгляд змісту та форми викладання резюме.

2. Основні положення резюме.

2/-

1.3.

Тема 3: Складання розділу бізнес-плану “Характеристика розробки”.

План.

1. Розгляд змісту та форми підготовки розділу бізнес-плану “Характеристика розробки”.

2. Основні положення розділу

2/-

1.3.

Тема 4: Складання розділу бізнес-плану “Оцінка ринку збуту”.

План.

1. Наведення характеристики ринків збуту.

2. Розгляд схеми розміщення ринків збуту продукції. прогноз збуту продукції на перспективу.

3. Оцінка діяльності підприємств-конкурентів.

2/-

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

8/2

Усне опитування

6-11

2.1

Тема 5: Ознайомлення із розділом бізнес-плану “Стратегія маркетингу”.

План.

1. Складання кошторису витрат на рекламу.

2. Розгляд стратегій ціноутворення.

3. Визначення відпускної ціни на продукцію.

2/2

2.2.

Тема 6: Складання розділу бізнес-плану “План виробництва”.

План.

1. Сутність розділу бізнес-плану “План виробництва”.

2. Особливості складання розділу бізнес-плану “План виробництва”

2/-

2.3.

Тема 7: Оцінка ризику і страхування.

План.

1. Ознайомлення з видами ризиків.

2. Організаційні заходи щодо зменшення ризиків.

3. Програма страхування.

2/-

Тема 8: Складання розділу бізнес-плану “Фінансовий план”

План.

1. Обґрунтування потреби у фінансових ресурсах.

2. Оцінка прогнозу руху грошових потоків та фінансових результатів діяльності

2/-

Разом:

16/4

Х

12-22

4.3. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка

до занять

24/46

Усне опитування, тести

10-20

1

Модуль І: Сутність та основні поняття підприємництва..

8/23

5-10

1.1

Тема 1: Опис ринку підприємства як розділ бізнес-плану.

План.

1. Опис продукції, що виробляється підприємством.

2. Аналіз ринку підприємства.

3. Аналіз конкурентів.

4. Сильні та слабкі сторони підприємства.

4/12

1.2.

Тема 2: Бізнес-планування організації та управління підприємством.

План.

1. Визначення трудомісткості виробництва.

2. Розрахунок кількості працюючих.

4/11

2

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності.

16/23

5-10

2.1.

Тема 1: Особливості виробничого розділу бізнес-плану.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС