Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… — №1

Робоча навчальна програма

Дисципліна „Основи підприємницької діяльності та агробізнесу”

Кафедра виробничого менеджменту і підприємництва

Спеціальності Технологія переробки, зберігання та консервування молока (м’яса); ТехнолоГія харчування (п. т.)

Факультет харчових технологій

Кількість кредитів відповідно до ECTS___1,5______________________________________________

Кількість модулів ____2_______________________________________________________________

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

24

54

8

Заочна

5

10

4

4

46

54

9

1. Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни «Основи підприємницької діяльності та агробізнесу» — це формування знань та вмінь студентів щодо підприємницької діяльності та забезпечення функціонування переробних підприємств у харчовому виробництві України та пов’язаних з ним сферах діяльності.

Фахівець в сучасних умовах повинен добре володіти і застосовувати в практичній роботі знання про особливості здійснення підприємницької діяльності, підходи до вирішення питань створення власної справи.

Теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців має відповідати вимогам ринкових відносин, тобто розвивати широке економічне мислення, діловитість, ініціативність, підприємницькі навички, творчий підхід до вирішення питань організації виробництва з метою досягнення високої прибутковості кінцевих результатів.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1: Сутність та основні поняття підприємництва; мати поняття про такі питання: Загальна характеристика ринкової економіки. Сутність ринку. Споживча вартість. Мінова вартість. Моделі ринкової економіки: виробнича, монетарисько-посередницька, соціально-орієнтована. Маркетинг. Менеджмент. Стратегічне планування та управління. Поняття „підприємництво”, „бізнес”, „агробізнес”. Підприємницьке середовище. Історичний аспект розвитку підприємництва. Функції підприємницької діяльності: новаторська, організаційна, господарська, соціальна, особиста. Принципи підприємництва.

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності; мати поняття про такі питання: Сутність бізнес-плану. Зовнішні та внутрішні функції бізнес-плану. Техніко-економічне обґрунтування. Структура та основні розділи бізнес-плану. Продукція або види послуг підприємницької діяльності. Оцінка ринку збуту. Форми і рівень конкуренції. Стратегія маркетингу. План виробництва. Організаційний план. Юридичний план. Оцінка ризику та страхування. Фінансовий план. Стратегія фінансування. Висновки. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Одноосібне володіння. Товариства. Корпорації. Добровільні об’єднання підприємницьких структур. Асоціація. Консорціум. Концерн. Холдинг. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1: Охарактеризувати:: Ринкова система господарювання та елементи її організації. Сутність підприємництва та основи його розвитку.

Модуль 2: Охарактеризувати: Бізнес-планування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль 1. Сутність та основні поняття підприємництва.

Теми:

5

8/2

8/2

8/23

24/26

15-25

1. Формування структур підприємництва та агробізнесу

2/2

-/5

2/7

2. Формування структур підприємництва та агробізнесу

2/-

-/4

2/4

3. Ключові аспекти аграрної політики в Україні.

2/-

-/4

2/4

4. Бізнес-планування підприємницької діяльності

2/-

-/4

2/4

5. Опис ринку підприємства як розділ бізнес-плану

4/3

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС