РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Організація… — №2

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Класифікація підприємств ресторанного господарства.

6

5-10

1.1

Тема 1: Вступ. Ресторанне господарство Сучасний стан.

План

1. Вступ. Задачі дисципліни, її зміст, зв’язок з іншими дисциплінами, значення в підготовці спеціаліста.

2. Сучасний стан ресторанного господарства та основні напрямки його розвитку.

3. Вітчизняний та зарубіжний досвід роботи підприємств ресторанного господарства.

4. Характерні риси, розвиток та особливості функцій ресторанного господарства в умовах конкуренції.

2

Письмовий

1.2

Тема 2: Основні напрямки удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах.

План

1. Фактори, які впливають на поліпшення якості обслуговування споживачів у сучасних умовах.

2. Реклама у ресторанному господарстві, її види та вплив на формування попиту споживачів.

3. Вимоги до обслуговуючого персоналу в сучасних умовах

2

Письмовий

1.3

Тема 3: Сучасні вимоги до предметів сервірування столу, їх оформлення.

План

1. Характеристика посуду із фаянсу, фарфору та кераміки.

2. Асортимент посуду зі скла та кришталю, його призначення, застосування, відмінні особливості.

3. Металевий посуд, його види, особливості догляду за ним, призначення.

4. Столові прилади (пристосування) основні та допоміжні, їх призначення, вимоги до форми, оздоблення.

5. Столова білизна, види, призначення.

2

Письмовий

2.

Модуль 2. Підготовка до обслуговування споживачів.

12

10-15

2.1.

Тема 1: Порядок підготовки торгівельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів

План

1. Основні правила та вимоги до попереднього сервірування столу.

2. Особливості попереднього сервірування столу до сніданку, обіду, вечері.

2

Письмовий

2.2

Тема 2: Підготовка меню, прейскуранту

План

1. Види меню, їх оформлення.

2. Призначення та принципи його складання.

3. Характеристика прейскуранту та винної картки.

2

Письмовий

2.3

Тема 3: Обслуговування споживачів за місцем навчання та роботи

План

1. Основні поняття обслуговування споживачів, їх характеристика.

2. Організація та управління процесом самообслуговування.

3. Основні задачі та вимоги до обслуговування споживачів різних контингентів у період ринкової економіки.

2

Письмовий

2.4

Тема 4: Організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства відкритої мережі.

План

1. Організація обслуговування в ресторані, кафе, барі.

2. Основні елементи обслуговування.

3. Відмінні особливості обслуговування споживачів у денний та вечірній час.

2

Письмовий

2.5

Тема 5: Загальний принцип подавання страв.

План

1. Принцип підбору посуду, пристосувань для подавання та порціонування страв, виробів, напоїв.

2. Порядок отримання та доставки готової продукції з кухні, буфету, бару, документальне оформлення..

2

Письмовий

2.6

Тема 6: Спеціальні форми обслуговування в підприємствах ресторанного бізнесу.

План

1. Обслуговування в ресторані. Зустріч та розміщення гостей.

2. Розрахунок з гостями

2

Письмовий

Разом:

18

Х

15-25

Весняний семестр

1

Модуль 1. Способи подавання страв та напоїв у підприємствах ресторанного господарства.

8

5-10

1.1

Тема 1: Подача холодних страв і закусок, гарячих закусок, супів

План

1. Правила подавання холодних страв і закусок.

2. Правила подавання гарячих закусок

3. Правила подавання супів і бульонів

2

Письмовий

1.2

Тема 2: Подача рибних, м’ясних та овочевих гарячих страв.

План

1. Правила подавання рибних гарячих страв.

2. Правила подавання м’ясних гарячих страв.

3. Правила подавання овочевих гарячих страв

2

Письмовий

1.3

Тема 3: Подача солодких страв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів,

План

1. Правила подавання солодких страв.

2. Правила подавання борошняних кулінарних та кондитерських виробів.

2

Письмовий

1.4

Тема 4: Подача лікеро-горілчаних виробів, вин і безалкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв

План

1. Класифікація алкогольних та безалкогольних напоїв.

2. Правила подавання лікеро-горілчаних виробів, вин.

3. Правила подавання холодних та гарячих напоїв

2

Письмовий

2.

Модуль 2. Обслуговування прийомів та бенкетів

6

10-15

2.1

Тема 1: Види бенкетів, прийомів, їх характеристика

План

1. Класифікація прийомів та бенкетів.

2. Прийом замовлення та порядок проведення бенкетів.

3. Види бенкетів та порядок їх обслуговування.

2

Письмовий

2.2

Тема 2: Організація роботи бару

План

1. Організація роботи бару.

2. Обладнання та напівфабрикати, які використовуються для виготовлення коктейлів.

3. Способи приготування коктейлів.

2

Письмовий

2.3

Тема 3: Організація обслуговування закордонних туристів

План

1. Особливості обслуговування зарубіжних туристів.

2. Види зарубіжного туризму.

2

Письмовий

Разом:

14

Х

15-25

Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Осінній семестр

1

Модуль 1. Класифікація підприємств ресторанного господарства.

6

5-10

1.1

Тема 1: Ознайомлення з сучасним станом ресторанного господарства.

1. Ознайомлення з сучасним станом ресторанного господарства.

2

Захист практичної роботи

1.2

Тема 2: Вивчення основних напрямків удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах.

1. Вивчення основних напрямків удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах.

4

Захист практичної роботи

Тема 3: Вивчення сучасних вимог до предметів сервірування столу, їх оформлення.

1. Вивчення сучасних вимог до предметів сервірування столу, їх оформлення.

2. Вивчення сучасних вимог до оформлення предметів сервірування столу

2

Модуль 2. Підготовка до обслуговування споживачів.

12

10-15

2.1

Тема 1: Ознайомлення з порядком підготовки торгівельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів

1. Ознайомлення з порядком підготовки торгівельних приміщень до обслуговування споживачів.

2. Ознайомлення з порядком підготовки обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів

4

Захист практичної роботи

Тема 2: Ознайомлення з підготовкою меню, прейскуранту

1. Ознайомлення з підготовкою меню,

2. Ознайомлення з підготовкою прейскуранту

2.2

Тема 3: Вивчення обслуговування споживачів за місцем навчання та роботи.

1. Вивчення обслуговування споживачів за місцем навчання.

2. Вивчення обслуговування споживачів за місцем роботи.

4

Захист лабораторної роботи

Тема 4: Вивчення організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства відкритої мережі.

1. Вивчення організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства відкритої мережі.

2.3

Тема 5: Вивчення загальних принципів подавання страв

1. Вивчення загальних принципів подавання страв

4

Захист лабораторної роботи

Тема 6: Вивчення спеціальних форм обслуговування в підприємствах ресторанного бізнесу

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС