РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Організація… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна „ Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства”

Напрям підготовки 0917 «Харчова технологія та інженерія» та 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

СпеціальністьТехнологія харчування

Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3

2 о/с

Кількість модулів 2 в/с

Кафедра Технології харчування

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

7

18

18

45

81

7

Денна

4

8

14

16

24

54

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є:

— формування у студентів здібностей виконувати планувальні, організаційні, управлінські функції в процесі діяльності харчових підприємств.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Осінній семестр

1.

Модуль 1. Класифікація підприємств ресторанного господарства.

3

6

6

15

27

6-10

1.1

Вступ. Ресторанне господарство. Сучасний стан.

1

2

2

5

9

1.2

Основні напрямки удосконалення обслуговування споживачів у сучасних умовах.

1

2

4

5

9

1.3

Сучасні вимоги до предметів сервірування столу, їх оформлення.

1

2

5

9

2.

Модуль 2. Підготовка до обслуговування споживачів.

6

12

12

30

54

12-20

2.1

Порядок підготовки торгівельних приміщень та обслуговуючого персоналу до обслуговування споживачів

1

2

4

5

9

2.2

Підготовка меню, прейскуранту

1

2

5

9

2.3

Обслуговування споживачів за місцем навчання та роботи

1

2

4

5

9

2.4

Організація обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства відкритої мережі.

1

2

5

9

2.5

Загальний принцип подавання страв.

1

2

4

5

9

2.6

Спеціальні форми обслуговування в підприємствах ресторанного бізнесу

1

2

5

9

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни за осінній семестр :

9

18

18

45

81

60-100

Весняний семестр

1.

Модуль 1. Способи подавання страв та напоїв у підприємствах ресторанного господарства.

4

8

8

12

10-20

1.1

Подача холодних і гарячих закусок, супів

1

2

4

2

1.2

Подача рибних, м’ясних та овочевих гарячих страв.

1

2

2

1.3

Подача солодких страв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів.

1

2

4

4

1.4

Подача лікеро-горілчаних виробів, вин і безалкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв

1

2

4

2.

Модуль 2. Обслуговування прийомів та бенкетів

3

6

8

12

20-30

2.1

Види бенкетів, прийомів, їх характеристика

1

2

4

4

2.2

Організація роботи бару.

1

2

4

2.3

Організація обслуговування закордонних туристів

1

2

4

4

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни за весняний семестр

7

14

16

24

54

60-100

Зміст навчальної дисципліни

Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС