РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Науково-практичні… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів

Галузь знань—————————————————————————————

Напрям підготовки ___0917_“Харчова технологія та інженерія”________

Спеціальність 6.091709 Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів __3

Кафедра _Технології молока і м’яса

Факультет _Харчових технологій_

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторні заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

132

162

Залік

Заочна

5

9

12

12

138

162

Залік

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Модуль 1. Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

1.1

Вступ. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

2

2/2

2/2

25/28

29/32

5-7

1.2

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва

Кисломолочних продуктів.

2/2

2/2

30/35

34/35

5-8

Разом за модуль

2

4/4

4/4

55/63

63/67

10-15

2.

Модуль 2. Вплив способів виробництва кисломолочного сиру, сметани, кисломолочних десертів та морозива на їх якість.

2.1

Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру, сирково — творожних виробів і сметани, кисломолочних десертів.

2

2/2

2/2

38/32

42/45

4-6

2.2

Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

1

2/2

2/2

28/30

32/35

3-6

2.3

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і виду обладнання на ефективність виробництва м’яких та плавлених сирів.

1

2/2

2/2

20/20

24/20

3-5

Разом за модуль

3

6/6

6/6

86/82

98/87

10-17

3

Модуль 3. Наукове обґрунтування та вплив технологічних факторів на виробництво плавлених сирів, вершкового масла та консервованого молока.

3.1

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

1

2/4

2/2

20/21

24/20

6-9

3.2

Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів.

1

2/2

4/2

25/20

31/29

4-9

Разом за модуль

2/3

4/6

4/4

45/41

55/49

10-18

Разом за модулі

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС