РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Інформаційні… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Інформаційні технології в галузі

Спеціальність: 7.091709 – Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Кафедра Технології молока і м`яса

Факультет Харчових технологій

Модуль – 1

Кредитів — 3

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Форма навчання Курс Семестр Види занять (годин) Всього годин Форми контролю (семестр)
Лекції Лабораторні заняття Семінари Навчальна практика Самостійна робота Контрольна робота РГЗ Курсова робота (проект) Залік Екзамен
Денна 4 8 16 92 108 8

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою дисципліни є дати студентам обсяг теоретичних і практичних знань, потрібних для проектної і виробничої діяльності.

Завданням є закріплення знань учнів зі спеціальних і загально-технологічних дисциплін, розвиток навичок при рішенні виробничих питань .

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІЙ ПРОГРАМІ

№ п/п Перелік дисциплін, які забезпечують вивчення даної дисципліни у межах програми Період вивчення,

Курс/семестр

Кафедра Підпис завідувача кафедри
1 Загальна технологія харчових виробництв 3/6 ТМЛіМП
2 Проектування підприємств з основами САПР 4/7 ТМЛіМП
№ п/п Перелік дисциплін, вивчення яких базується на знанні даної дисципліни у межах програми Період вивчення,

Курс/семестр

Кафедра Підпис завідувача кафедри
1 Курсове проектування 4/8 ТМЛіМП
2 Дипломне проектування 4/8 ТМЛіМП

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин Навчальна практика Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання
Лекції Лабораторно-практичні заняття Семінарські

Заняття

Самостійна робота
Дф Дф Дф Дф Дф Дф
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Модуль 1. Основи застосування інформаційних технологій в галузі 2 16 92 108 30-50
1.1 Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі 14 42 56
1.2 Практика проектування інтернет — документів для молочної галузі 2 50 52
Разом за модулі: 30-50
За самостійну роботу: 10-20
За проміжну атестацію: 7-10
За підсумкову атестацію: 7-10
Підсумковий контроль 6-10
Разом з дисципліни: 16 92 108 60-100

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

4.3. Практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1 Модуль І: Основи застосування інформаційних технологій в галузі 8 Захист

Робіт

30-50
1.1 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Основи застосування інформаційних технологій

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.2 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Форматування текстової інформації.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.3 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Управління властивостями інтернет сторінок.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.4 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Проектування інформаційних таблиць.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.5 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.6 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Проектування гіпертекстових матеріалів.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.7 Тема 1. Основи проектування інтернет — документів для молочної галузі. Створення мультимедійних ілюстрацій.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
1.8 Тема 2. Практика проектування інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів.

План.

1. Основні положення. 2. Приклад виконання.3. Завдання.

2
Разом: 8 Х 30-50

3.5. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1. Самостійна підготовка

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС