РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Діловодство» Галузь… — №3

П/п

Модуль 1. Справочинство як галузь ведення документів

34

10

1

Тема 1. Справочинство як галузь ведення документів.

План.

1. Справочинство як галузь ведення документів.

2. Суть діловодного процесу.

3. Нормативна база.

4. Становлення документування та діловодства.

12

Опитування

2

2

Тема 2. Створення документів. Надання документам юридичної сили.

План.

6. Створення документів.

7. Правила оформлення реквізитів.

8. Стандарти на документацію.

9. Формуляр-зразок.

10. Надання документам юридичної сили.

12

Опитування

2

3

Тема 3. Організація роботи з документами.

План.

5. Приймання, розгляд і реєстрація документів

6. Порядок обробки та відправлення вихідної кореспонденції

7. Організація контролю за виконанням документів

8. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

10

Опитування

3

Модуль 2. Систематизація документів

44

1

Тема 4 Систематизація документів та їх

Зберігання.

План.

5. Складання номенклатури справ та формування справ

6. Оперативне зберігання документів і підготовка справ до наступного зберігання та використання.

7. Передача справ до архіву.

8. Знищення документів із закінченим строком зберігання.

12

Опитування

3

2

Тема 5 Розпорядчі та організаційні документи.

План.

5. Нормативно-правові документи.

6. Розпорядчі та організаційні документи.

7. Документи колегіальних органів.

8. Довідково-інформаційні документи.

12

Опитування

3

3

Тема 6 Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу.

План.

Документація по кадрам. Вимоги до організації кадрового діловодства. Документаційне забезпечення руху особового складу. Ведення особової справи.

10

Опитування

3

4

Тема 7 Особисті офіційні документи.

План.

10. Доручення.

11. Розписка.

12. Заповіт.

13. Заява про скасування заповіту.

14. Заява про видачу повторного свідоцтва.

15. Заява про зміну прізвища.

16. Заява до органів внутрішніх справ.

17. Скарга.

Пропозиція.

10

Опитування

4

Разом:

78

20

6. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Закон України «Про інформацію» / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2

Закон України «Про звернення громадян» / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

3

Наказ МВС України від 22. 07. 93 № 435 «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах, підрозділах внутрішніх справ, навчальних закладах, науково-дослідних установах системи МВС України.»

4

ГОСТ 6.38 — 90. Система организационно-распорядительной документации: Требования к оформленню документов. — М., 1991.

5

Заболотная С. П. В помощь работнику отдела кадров. – Днепропетровск: Баланс-клуб, 1999. – 293с.

6

Макух Я. Д., Залуцький І. Р. Кадрове діловодство. Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 143 с.

7

Цивільно-правові документи /Бойко М. Д.. Співак В. М., Хазін М. А. Зразки. —К., 1997.-232с.

8

Діденко А. Н. Сучасне діловодство. – 2-е вид. – К.: Либідь, 2000.- 326с.

9

Щокін Г. В. Теорія кадрової політики: Монографія. – Київ: МАУП, 1997. – 176с.

10

Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищих та середніх навчальних закладів/С. В.Глущик, О. В.Дияк, С. В.Шевчук.-4-е видання перероблено та доповнено – К.:Видавництво А. С.К., 2003. – 400с.

11

Зарицька І. М., Чикаліна 1.0. Українське ділове мовлення. — Донецьк, 1997.-162с.

12

Культура української мови. Довідник (Єрмоленко С. Я., Дзюбишина — Мельник Н. Я. та ін). За ред. В. М.Русанівського. — К., 1990.-361с.

13

Додаткова

Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. — Х.: Видавництво А. С.К.,1997. – 263с.

14

Глущик С. В., Дияк О. В.. Шевчук С. В. Сучасні ділові папери. — К., 2002.-345с.

15

Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. — К.: ТКК «Персо­нал», 1996.

16

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”.

17

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового Положення про кадрову службу органу виконавчої влади « від 02.08.1996 № 912.

18

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС