РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Діловодство» Галузь… — №2

П/п

Назва та зміст лекцій

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Модуль 1. Справочинство як галузь ведення документів

6

3

1

Тема 1. Справочинство як галузь ведення документів.

План.

1. Справочинство як галузь ведення документів.

2. Суть діловодного процесу.

3. Нормативна база.

4. Становлення документування та діловодства.

2

Опитування

1

2

Тема 2. Створення документів. Надання документам юридичної сили.

План.

1. Створення документів.

2. Правила оформлення реквізитів.

3. Стандарти на документацію.

4. Формуляр-зразок.

5. Надання документам юридичної сили.

2

Опитування

1

3

Тема 3. Організація роботи з документами.

План.

1. Приймання, розгляд і реєстрація документів

2. Порядок обробки та відправлення вихідної кореспонденції

3. Організація контролю за виконанням документів

4. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

2

Опитування

1

Модуль 2. Систематизація документів

8

4

1

Тема 4 Систематизація документів та їх зберігання.

План.

1. Складання номенклатури справ та формування справ

2. Оперативне зберігання документів і підготовка справ до наступного зберігання та використання.

3. Передача справ до архіву.

4. Знищення документів із закінченим строком зберігання.

2

Опитування

1

2

Тема 5 Розпорядчі та організаційні документи.

План.

1. Нормативно-правові документи.

2. Розпорядчі та організаційні документи.

3. Документи колегіальних органів.

4. Довідково-інформаційні документи.

2

Опитування

1

3

Тема 6 Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу.

План.

Документація по кадрам. Вимоги до організації кадрового діловодства. Документаційне забезпечення руху особового складу. Ведення особової справи.

2

Опитування

1

4

Тема 7 Особисті офіційні документи.

План.

1. Доручення.

2. Розписка.

3. Заповіт.

4. Заява про скасування заповіту.

5. Заява про видачу повторного свідоцтва.

6. Заява про зміну прізвища.

7. Заява до органів внутрішніх справ.

8. Скарга.

Пропозиція.

2

Опитування

1

Разом:

14

7

4.2.Практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст лекцій

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Модуль 1. Справочинство як галузь ведення документів

6

1

Тема 1. Справочинство як галузь ведення документів.

План.

1. Аналіз справочинства як галузі ведення документів.

2. Вивчення суті діловодного процесу.

3. Вивчення нормативної бази.

4. Становлення документування та діловодства.

2

Опитування

3

2

Тема 2. Створення документів. Надання документам юридичної сили.

План.

1. Вивчення створення документів.

2. Знайомство з правилами оформлення реквізитів.

3. Вивчення стандартів на документацію.

4. Знайомство з формуляром-зразком.

5. Дослідження надання документам юридичної сили.

2

Опитування, самостійна робота

3

3

Тема 3. Організація роботи з документами.

План.

1. Вивчення приймання, розгляду і реєстрації документів

2. Аналіз порядку обробки та відправлення вихідної кореспонденції

3. Дослідження організації контролю за виконанням документів

4. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

2

Опитування, самостійна робота

3

Модуль 2 Систематизація документів

10

1

Тема 4 Систематизація документів та їх зберігання.

План.

1. Складання номенклатури справ та формування справ

2. Вивчення оперативного зберігання документів і підготовки справ до наступного зберігання та використання.

3. Знайомство з передачею справ до архіву.

4. Робота із знищенням документів із закінченим строком зберігання.

2

Опитування, понятійний диктант

3

2

Тема 5 Розпорядчі та організаційні документи.

План.

1. Вивчення нормативно-правових документів.

2. Розгляд розпорядчих та організаційних документів.

3. Аналіз документів колегіальних органів.

4. Дослідження довідково-інформаційних документів.

4

Опитування

3

3

Тема 6 Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу.

План.

Вивчення документаціі по кадрам. Вивчення вимог до організації кадрового діловодства. Дослідження документаційного забезпечення руху особового складу. Робота із ведення особової справи.

2

Опитування, самостійна робота

4

4

Тема 7 Складання особистих офіційних документів.

План.

1. Доручення.

2. Розписка.

3. Заповіт.

4. Заява про скасування заповіту.

5. Заява про видачу повторного свідоцтва.

6. Заява про зміну прізвища.

7. Заява до органів внутрішніх справ.

8. Скарга.

Пропозиція.

2

Опитування

4

Разом:

16

23

4.3. Самостійна робота

№№

П/п

Назва та зміст лекцій

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС