РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №2

2

2

12

4

2

6

20

6

6

8

38

12

10

16

10-16

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

9

18

36

54

108

60-100

8 семестр

1.

Модуль 1.

Технологічне обладнання для соління і перемішування.

Тема 1. Обладнання для соління.

Тема 2. Обладнання для перемішування.

2

4

2

2

14

6

8

12

4

8

30

12

18

8-16

2.

Модуль 2. Технологічне обладнання для формування та теплової обробки.

Тема 1. Обладнання для формування.

Тема 2. Обладнання для теплової обробки.

2

6

2

4

16

10

6

20

8

12

42

20

22

12-18

3.

Модуль 3. Технологічне обладнання для копчення, закатування та пакування. Санітарна обробка технологічного обладнання.

Тема 1. Обладнання для копчення, закатування.

Тема 2. Обладнання для пакування. Санітарна обробка технологічного обладнання м’ясної промисловості.

2

4

2

2

16

8

8

16

10

6

36

20

16

10-16

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

6

14

46

48

108

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

7 семестр

1

Модуль 1. Загальна характеристика технологічного обладнання, підйомно-транспортне обладнання, обладнання для забою худоби.

6

Письмовий контроль

5-8

1.1

Тема 1. Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м’ясної промисловості.

План.

1.Загальні відомості про технологічне обладнання.

2.Структура технологічного обладнання.

3.Класифікація технологічного обладнання та його основні параметри.

2

1.2

Тема 2. Підйомно-транспортне обладнання.

План.

1.Підвісне транспортне обладнання.

2.Пересувний напільний транспорт.

3.Обладнання для напірного транспортування.

2

1.3

Тема 3. Обладнання для забою та знекровленню туш тварин.

План.

1.Обладнання для оглушення.

2.Обладнання для знекровлення та збирання крові.

2

2

Модуль 2. Обладнання для після забійної обробки і механічного розділення туш тварин та м’ясної сировини.

6

Усне опитування

5-9

2.1

Тема 1. Обладнання для знімання та обробки шкір з великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, свиней.

План.

1.Обладнання для знімання шкіри з ВРХ.

1.Обладнання для знімання шкіри з ДРХ.

1.Обладнання для знімання шкіри з свиней.

2

2.2

Тема 2. Обладнання для мийки, видалення щітини і міздрінню шкір, механічного розділення туш тварин.

План.

1.Обладнання для мийки та видалення щітини.

2.Обладнання для міздріння шкіри.

3.Обладнання для розділення туш тварин.

2

2.3

Тема 3. Обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

План.

1.Відстійники, фільтри. Види, класифікація, призначення.

2.Обладнання для віджиму та пресування.

2

3

Модуль 3. Обладнання для розділення та подрібнення м’якої та твердої сировини.

6

Письмовий контроль

5-8

3.1

Тема 1. Обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

План.

1.Обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

2.Центрифуги, сепаратори.

2

3.2

Тема 2. Обладнання для подрібнення твердої сировини.

План.

1.Обладнання для подрібнення твердої сировини. Кісткодробарки.

2

3.3

Тема 3. Обладнання для подрібнення м’якої сировини.

План.

1.Обладнання для подрібнення м’якої сировини. Вовчки, кутери, колоїдні млини і т. п.

2

Разом:

18

Х

15-25

8 семестр

1

Модуль 1. Технологічне обладнання для соління та перемішування.

4

Письмовий контроль

4-8

1.1

Тема 1. Обладнання для соління.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС