РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів

2

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

78

108

8

Заочна

5

9

8

8

92

108

9

Заочна

5

10

8

8

92

108

10

1. Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є засвоєння наукових і технологічних основ мікропроцесорних систем управління харчових виробництв.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— значення застосування мікропроцесорних систем у виробництві, принципи побудови МПСУТП, центральний процесор, пристрої вводу-виводу, пристрої пам’яті, основні мікропроцесори, де застосовуються.

Модуль 2:

— структури мікропроцесорних систем, централізовані і децентралізовані системи, способи та прилади спряження аналогових та цифрових приладів, типи та устрій мікропроцесорних контролерів.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— аналізувати технологічні схеми з точки зору можливості впровадження мікропроцесорних систем, розробляти алгоритми управління, концепції управління, схеми автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

Модуль 2:

— аналізувати можливості використання конкретних мікропроцесорних контролерів для конкретних виробництв, програмувати мікропроцесорні контролери типу «Реміконт», «Реміконт» з використанням спеціальних програм типу «SIAM» та «MIKROL».

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 семестр

1.

Модуль 1.

Загальні відомості про МСУ.

3

6/4

12/4

40/50

58/58

15-25

Тема 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління.

Тема 2. Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів (МП).

Тема 3. Принципи побудови сучасних МПСУТП.

2.

Модуль 2.

МСУ галузей м’ясної та молочної промисловості.

3

8/4

4/4

38/42

50/50

15-25

Тема 1. Засоби спряження мікро – ЕОМ з об’єктами регулювання та контролю.

Тема 2. Основні напрямки розвитку МПСУТП.

Тема 3. Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та м’ясній промисловості.

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

6

14/8

16/8

78/92

108/108

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

6/4

Письмовий контроль

3-10

1.1

Тема 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління.

План:

1. Основні поняття та визначення.

2. Перспективність використання мікро — ЕОМ.

3. Структура та елементна база.

2/2

1.2

Тема 2. Устрій та принцип роботи найпростіших мікропроцесорів (МП).

План:

1. Виникнення МП, основні етапи розвитку – 4 покоління МП.

2. Устрій типового МП, основні елементи МП.

3.Область використання МП.

2/1

1.3

Тема 3. Принципи побудови сучасних МПСУТП.

План:

1. Основні принципи побудови, магістрально-модульний принцип.

2. Інформаційно-керуючі обчислювальні системи, програмне забезпечення, задачі, що вирішуються.

2/1

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС