РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Технологічне обладнання для м’ясної промисловості»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.051701«Харчова технологія та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 6

Кількість модулів

6

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

самостійна робота

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

7

18

36

54

108

7

7

4,

4пт

8

14

46

48

108

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою дисципліни є засвоєння знань студентами будови, принципу роботи, правил безпечної експлуатації та методів виконання технічних і технологічних розрахунків обладнання для м’ясної промисловості.

2. Результати навчання:

Осінній семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— загальну характеристику технологічного обладнання для первинної переробки тварин, підйомно-транспортне обладнання цехів первинної обробки, обладнання для забою та первинної переробки туш;

Модуль 2:

— будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для механічного розділення, відстійники, фільтри, преси, віджимні та інші машини;

Модуль 3:

— будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для подрібнення твердої та м’якої тваринної сировини, обладнання для соління шкіри.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу забою і первинної обробки ВРХ, ДРХ, свиней, підбирати і при необхідності розраховувати технологічний процес знімання шкіри, підбирати обладнання для збору та переробки крові, підбирати обладнання для мездрування шкіри, читати кінематичні схеми;

Модуль 2:

— підбирати обладнання для механічного розділення, провести технологічний розрахунок сепаратора для жиру чи крові. Провести технологічний розрахунок відстійника, центрифуги.

Модуль 3:

— підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу подрібнення, виконувати технологічні й інженерні розрахунки вовчків, кутерів, шпигорізок та інших подрібнювачів.

Весняний семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для перемішування;

Модуль 2:

— будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для теплової обробки сировини;

Модуль 3:

— будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для закатування і упакування, порядок санітарної обробки технологічного обладнання.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— читати кінематичні схеми обладнання для перемішування, робити інженерні та технологічні розрахунки фаршмішалок, шприців, формовочних автоматів;

Модуль 2:

— робити інженерні та технологічні розрахунки процесів стерилізації, копчення, запікання;

Модуль 3:

— робити інженерні та технологічні розрахунки закаточних і упаковочних машин.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 семестр

1.

Модуль 1.

Загальна характеристика технологічного обладнання, підйомно-транспортне обладнання, обладнання для забою худоби.

Тема 1. Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м’ясної промисловості.

Тема 2. Підйомно-транспортне обладнання.

Тема 3. Обладнання для забою і знекровлення туш тварин.

3

6

2

2

2

12

4

8

16

4

6

6

34

6

12

16

10-16

2.

Модуль 2.

Обладнання для після забійної обробки і механічного розділення туш тварин і м’ясної сировини.

Тема 1. Обладнання для знімання та обробки шкір з великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, свиней.

Тема 2. Обладнання для мийки, видалення щітини і міздрінню шкір, механічного розділення туш.

Тема 3. Обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

3

6

2

2

2

12

4

4

4

18

6

6

6

36

12

12

12

10-18

3.

Модуль 3.

Обладнання для розділення та подрібнення твердої і м’якої сировини.

Тема 1. Обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

Тема 2. Обладнання для подрібнення твердої сировини.

Тема 3. Обладнання для подрібнення м’якої сировини.

3

6

2

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС