Проведення експерименту — №2

5

Визначення залежності витрат потужності від режимно-конструктивних параметрів подрібнення.

6

Визначення залежності середнього розміру частинок після подрібнення від режимно-конструктивних параметрів процесу.

ІІІ

Дослідження процесу подрібнення молочного цукру в ударно-відбивальному подрібнювачі.

7

Визначення залежності питомих енерговитрат процесу подрібнення від режимно-конструктивних параметрів WУД = WP/X·1000/Q.

8

Визначення залежності витрат потужності від режимно-конструктивних параметрів подрібнення.

9

Визначення залежності середнього розміру частинок після подрібнення від режимно-конструктивних параметрів процесу.

IV

Дослідження процесу подрібнення цукру в ударно-відбивальному подрібнювачі.

10

Визначення залежності питомих енерговитрат процесу подрібнення від режимно-конструктивних параметрів WУД = WP/X·1000/Q.

11

Визначення залежності витрат потужності від режимно-конструктивних параметрів подрібнення.

12

Визначення залежності середнього розміру частинок після подрібнення від режимно-конструктивних параметрів процесу.

V

Дослідження процесу подрібнення лимонної кислоти в ударно-відбивальному подрібнювачі.

13

Визначення залежності питомих енерговитрат процесу подрібнення від режимно-конструктивних параметрів.

14

Визначення залежності ступеня подрібнення від режимно-конструктивних параметрів процесу.

15

Визначення залежності проценту виходу фракції менше 150 мкм від режимно-конструктивних параметрів процесу.

Таблиця 2. Значення вихідного параметру експерименту Yi по варіантам

Проведення експерименту

Результатом вибору вихідного параметру, який оформляється у зошиті повинно бути наступне:

У відповідності до варіанту завдання №__ по таблиці 1 визначена тема дослідження «назва теми дослідження із табл.1» та визначена мета дослідження «мета дослідження із табл.1». В результаті проведених дослідів визначено величину вихідного параметру Yi (вибираємо із табл.2). Числові значення Yi приводяться у таблиці.

№ досліду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Числове значення Yi

Математична модель багатофакторного експерименту

(метод найменших квадратів)

Загальний вид моделі для процесу, який має 4 вхідні параметри, котрими можливо варіювати має такий вигляд:

Проведення експерименту Проведення експерименту.

Де: х1; х2; х3; х4 – вхідні параметри;

b0; b1; b2; b3; b4; b11; b22; b32; b44; b12; b13; b14; b23; b24; b34 — постійні коефіцієнти.

До вхідних параметрів відносять: частота обертів ротора подрібнювача, ω; витрати подрібнювального матеріалу, Q; ширина робочої камери подрібнювача, В; кількість проходів, які використані для подрібнення, N. Відповідно до математичної моделі присвоюють: ω= х1; Q= х2; В= х3; N= х4.

Використовуючи дані вихідних параметрів згідно варіанту завдання за допомогою ПЕОМ і програми Microsoft Excel виконують розрахунки і отримують математичну модель у вигляді полінома другого порядку. Потім проводять відбраківку незначних факторів і записують кінцеву форму математичної моделі. Умови вибраковки наступні: Проведення експерименту. (Дану процедуру представлено в прикладі, який наведено додатку А).

Для роботи в програмі Microsoft Excel необхідно ввести наступну таблицю 3.

Проведення експериментуТаблиця 3. Розрахунок постійних коефіцієнтів b в Microsoft Excel

Порядок проведення розрахунків математичної моделі в Microsoft Excel

Розрахунки починають із занесення вхідної інформації. З цією метою заповнюють таблицю в Microsoft Excel вихідними даними наступним чином. Значення х1, х2, х3, х4 можуть приймати три рівні згідно таблиці 1 (ω= х1; Q= х2; В= х3; N= х4): основний рівень; верхній рівень; нижній рівень. Для розрахунків приймають значення х1, х2, х3, х4 для верхнього рівня рівним +1, для основного рівня рівним 0, для нижнього рівня рівним -1. Колонки х1, х2, х3, х4 таблиці 3 заповнюють таким чином, щоб перебрати всі можливі варіанти їх співвідношень. Таких варіантів повинно бути n=4!=1·2·3·4=24. Далі заповнюють всі інші колонки вхідних параметрів шляхом перемноження відповідних хі з обов’язковим врахуванням арифметичного знаку «+» та «-». В колонці Yi вносять значення показника вихідного параметру у відповідності від номеру проведеного досліду (таблиця 2). Внизу таблиці оставляють незаповненими 6 стрічок і друкують показники b0; b1; b2; b3; b4; b11; b22; b32; b44; b12; b13; b14; b23; b24; b34 та bji іSbji так як це наведено в таблиці 3. Після цього проводять автоматизований розрахунок.

Проведення розрахунків в Microsoft Excel має наступну послідовність:

1. Вводиться матриця даних за методикою, яка приведена вище.

2. Виділяємо ячейки таблиці, які позначені в таблиці 3 темним кольором (5 стрічок, 15 стовпчиків) .

3. Запускаємо функцію «ЛИНЕЙН»

4. В полі «ИЗВЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Y» вводимо данні стовпця Yi шляхом їх виділення.

5. Повертаємося до основного вікна функції «ЛИНЕЙН»

6. В полі «ИЗВЕСТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Х» вводимо всі значення х1, х2, х3, х4 та їх множень між собою шляхом виділення.

7. Повертаємося до основного вікна функції «ЛИНЕЙН»

8. В полі «КОНСТАНТА» вводимо цифру 1 (істина)

9. В полі «СТАТИСТИКА» вводимо цифру 1 (істина)

10. Для розрахунку натискаємо одночасно три кнопки на клавіатурі «Сtrl» «Shift» «End». У виділених на початку ячейках комп’ютер автоматично запише данні розрахунку.

Обробка результатів розрахунку

Обробка результатів розрахунку полягає в тому, щоб визначити які коефіцієнти b мають незначний вплив на процес дослідження. Визначення цих коефіцієнтів проводять згідно формули Проведення експерименту. Якщо дане рівняння виконується, то даний коефіцієнт має значний вплив на процес дослідження і його залишають. При виконанні цієї операції знак числа Не враховують, числа порівнюють за модулем. Значення bji іSbji наведені в результатах автоматичного розрахунку (1 та 2 стрічки). Після визначення коефіцієнтів b записують математичну модель у вигляді рівняння Проведення експериментуПроведення експерименту, де ті коефіцієнти, які були відбраковані не вказують взагалі разом із х1, х2, х3,х4, а ті які пройшли відбраківку записують числовими значеннями з обов’язковим Врахуванням знаку числа.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС