Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці — №3

Шкідлива речовина — речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і в віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.007-76.

Шкідливий виробничий фактор — виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. ГОСТ 12.0.002-80.

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці — умови і характер праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у вимірах, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров’я працівників. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Додаток 2

Карта умов праці

Підприємство (організація, установа) ________________________________

Виробництво____________________

Цех (дільниця, відділ)_____________

________________________________

Номер робочого місця _____________

Професія (посада) _________________

_________________________________

_________________________________

(код по ЄТКД, КД, повне найменування)

Номери аналогічних робочих місць

_________________________________

Оцінка факторів виробничого і трудового процесу

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

III клас:

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

I

Сту-пінь

II сту-пінь

III сту-пінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки ________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

2.

Пил переважно фіброгенної дії

3.

Вібрація (загальна і локальна)

4.

Шум

5.

Інфразвук

6.

Ультразвук

7.

Неіонізуючі випромінювання:

— радіочастотний діапазон,

— діапазон промислової частоти,

— оптичний діапазон (лазерне

Випромінювання)

8.

Мікроклімат у приміщенні:

— температура повітря, град. C,

— швидкість руху повітря, м/сек,

— відносна вологість повітря, %

— інфрачервоне випромінювання,

Вт/м кв.

9.

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град. C

— влітку

— взимку

10.

Атмосферний тиск

11.

Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

Білкові препарати:

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо):

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

12.

Важкість праці:

Динамічна робота

— потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба

— те саме при роботі за переважною участю м’язів плечового поясу

— маса піднімання і переміщення вантажу, кг

— дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

Статичне навантаження

— величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:

Однією рукою

Двома руками

За участю м’язів тулуба і ніг

Робоча поза

Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

13.

Напруженість праці

Увага:

— тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

— частота сигналів у середньому за годину

Напруженість аналізаторних функцій:

— зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

— слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Одноманітність:

— кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

— тривалість виконання повторюваних операцій, в сек

— час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

14.

Змінність

Кількість факторів

Х

Х

Х

Х

Х

I. Гігієнічна оцінка умов праці

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II. Оцінка технічного та організаційного рівня

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

III. Атестація робочого місця

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

V. Пільги і компенсації

Діючі

Запропоновані

Витрати (грн.)

Пенсійне забезпечення

Доплати

Додаткові відпустки

Інші

Голова атестаційної комісії ____________________________________________________________

Члени атестаційної комісії______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

З атестацією ознайомлені _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Додаток 3

Критерії оцінки умов праці

(Витяг з класифікації умов праці і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості)*

_______________

* Використана «Гигиеническая класификация труда» N 4137-86

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

1.

Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

До 2 разів

До 3 разів

До 4 разів

Перевищення ГДК

2,1 — 4 рази

3,1 — 5 разів

4,1 — 6 разів

> 4 разів

> 5 разів

> 6 разів

2.

Пил переважно фіброгенної дії

До 2 разів

Перевищення ГДК

2,1 — 5 разів

> 5 разів

3.

Вібрація (загальна і локальна)

До 3 дБ

Перевищення ГДР

3,1 — 6 дБ

> 6 дБ

4.

Шум

До 10 дБА

Перевищення ГДР

10 — 15 дБА

> 15 дБА

5.

Інфразвук

Вище ГДР

6.

Ультразвук

Вище ГДР

7.

Неіонізуючі випромінювання:

— радіочастотний діапазон,

— діапазон промислової частоти,

— оптичний діапазон (лазерне

Випромінювання)

Вище ГДР

Вище ГДР

Вище ГДР

8.

Мікроклімат у приміщенні:

— температура повітря, град. C,

Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімально допустимих значень у холодний період

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС