Проектування інформаційних таблиць

Практичне заняття

Проектування інформаційних таблиць

МЕТА РОБОТИ — вивчення способів створення таблиць при проектуванні HTML – сторінок.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Наступні|слідуючі| теги визначають можливості|спроможності| побудови|шикування| таблиці:

<TABLE|> – виділяє частину|частку| сторінки під побудову|шикування| таблиці;

<CAPTION|> – задає текст заголовка;

<TR|> – визначає рядок таблиці;

<TD|> – визначає елемент таблиці;

<TH|> – визначає рядок заголовка (вирівняну по центру і написану напівжирним шрифтом).

Окрім загальних|спільних| властивостей тегів при формуванні таблиць додатково можуть бути використані властивості, які змінюють|зраджують| розміри осередків|чарунок|, задаючи їх висоту або ширину кратною відповідно|відповідно до| числу рядків або стовпців.

Приклад|зразок| запису тегів (властивості width| і border| тега TABLE| задають ширину таблиці і межі|кордону| осередків|чарунок|, властивість colSpan| і rowSpan| – розміри осередків|чарунок|):

<TABLE| width=50%| border=4|>

<CAPTION>Заголовок</CAPTION>

<TR|>

<TH| colSpan=3>Текст| 1</TH><TH>Текст 2</TH></TR>

<TR|>

<TD| rowSpan=2>Текст3</TD><TD>Текст4</TD><TD>Текст5 </TD><TD>Текст 6</TD>

</TR|>

<TR|>

<TD>Текст| 7</TD><TD>Текст 8</TD><TD>Текст 9</TD>

</TR|>

</TABLE|>

І таблиця, що відображається|відображує| в результаті:

Заголовок

Текст 1

Текст 2

Текст 3

Текст 4

Текст 5

Текст 6

Текст 7

Текст 8

Текст 9

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор.

3 Відкрити|відчиняти| HTML| — сторінку командою «Файл – Відкрити|відчиняти|». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm».

4 Створити таблицю відповідно до додатку|застосування| 2, помістивши її в кінці|у кінці| сторінки.

5 Зберегти файл під тим же ім’ям командою «Файл – Зберегти як». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Текстовий файл, що містить|утримує| теги, необхідні для форматування тексту HTML|, – сторінки, і збережений під ім’ям. «ki_button|.htm».

2 Звіт оформляється в електронному вигляді|виді|.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть типові вихідні дані для розрахунків сировини при проектуванні молочних виробництв..

2. Назвіть основні дані для вибору асортименту продукції і подібний асортимент підприємств різного типу.

3. Назвіть вихідні дані для розрахунку продуктів.

4. Дайте методику розрахунку продуктів на молочних комбіна­тах.

5. Вихідні дані для будування графіка технологічних процесів, його призначення.

6. Призначення і вихідні дані для побудови графіка роботи об­ладнання.

7. Призначення І цихідні дані для побудови графіка організації виробничих процесів.

8. Типові вихідні дані для розрахунків сировини при проектуванні молочних виробництв..

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС