Проблеми відродження укрансько культури в період боротьби за державність

6.  Проблеми відродження української культури в період боротьби за державність (1917 – 1921 рр.)

1. Мета роботи: проаналізувати особливості розвитку української культури в умовах національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.), ознайомити студентів з основними здобутками вітчизняної науки та культури зазначеного періоду.

Студент повинен знати: особливості культурної політики урядів, що діяли а Україні протягом 1917 – 1921 рр.., основні здобутки вітчизняних науковців та діячів мистецтва.

Студент повинен уміти: аналізувати політику у сфері культури, яку здійснювали Українська Центральна Рада, гетьманат П. Скоропадського, Директорія, уряд ЗУНР, а також більшовицькі уряди, що діяли в Україні в період громадянської війни.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Культурно –освітня політика Центральної Ради.

Характеризуючи культурно –освітня політика Центральної Ради, особливу увагу слід приділити відродженню української мови, українізації освіти та науки, книговидавничої справи та преси, розвитку національного театру, музичного та образотворчого мистецтва.

  Завдання 2. Українізація освіти та мистецтва в період гетьманату П. Скоропадського.

  Переходячи до другого питання, слід визначити основні напрями культурно-освітньої політики гетьманату, враховуючи, що саме цей уряд досяг найбільш вагомих результатів у сфері розвитку національної культури.

Завдання 3. Культурно –освітня політика Директорії.

Визначте основні риси політики Директорії у сфері розвитку національної культури. Охарактеризуйте мовне законодавство доби національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.).

Завдання 4. Політика Західноукраїнської народної республіки у сфері культури.

На завершення вивчення даної теми доцільно ознайомитись з особливостями національно-культурної ситуації на західноукраїнських землях, визначити основні риси політики ЗУНР у сфері культури.

3. Питання для самоконтролю:

1. В період існування якого національного уряду з’явився термін «українізація» і що він означав.

2. Яким сферам культурного життя було приділено найбільшу увагу за часів існування Центральної Ради та гетьманату П. Скоропадського?

3. Які загальнонаціональні культурні установи були створені в період національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.)?

4. Хто був засновником «Молодого театру»?

5. Чим характеризувалась культурна політика більшовицьких урядів в період громадянської війни?

Tagged with: ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС