Принцип найдоцільнішого використання обладнання

Принцип найдоцільнішого використання обладнання, принцип оптимального варіанту.

Рівень якості товару може оцінувати диференціальними, комплексними або змішаними методами.

Диференціальним методом якість продукції оцінюють шляхом співставлення одиничних показників оцінювального зразку з одиничними показниками еталонного зразку. В даному випадку визначають, досягнутий лі цим зразком еталонний рівень, а якщо не досягнутий, то за якими показниками.

Відносні показники (Q1) при оцінці рівня якості диференціальним методом, розраховують за формулою Принцип найдоцільнішого використання обладнання,

Де Рі – значення показника оцінювального продукту;

Ріб – значення показника базового еталонного продукту;

і – число показників.

При розрахунку із вказаних формул вибирається та, при якій збільшення Q1, сприяє покращенню якості виробів. Наприклад відносні показники смаку і запаху розраховують за формулою (1), так як в даному випадку це буде свідоцтво про покращення якості продукту. За формулою (2) розраховують відносний показник солей важких металів в консервах, тому що в даному випадку покращення якості продукту буде зв’язано зі зниженням числового значення цього показника.

Рівень якості продукту можна призначити задовільним, якщо відносні показники будуть більші чи рівні одиниці.

Використовуючи диференціальний метод, можна встановити, за якими показниками даний продукт досягаю якості кращих зв’язків, за якими ще не досягає.

Недоліком диференціального методу оцінки і якості є неможливість співставлення окремих показників між собою в зв’язку з тим, що вони виражені в різних одиницях тобто він не дозволяє отримати один цифровий показник. Крім того іноді буває, що частина відносних показників більше одиниці, а друга менше. Тому не можливо зробити загальний висновок про рівень якості продукту.

Комплексний метод оцінки рівня якості позбавлений цих недоліків. Такий метод частіше використовують при оцінюванні рівня якості харчових продуктів, якщо показники якості визначаються органолептично.

Комплексний показник (К) розраховують за формулою: Принцип найдоцільнішого використання обладнання,

Де mi – коефіцієнт відомості для І-го показника якості;

Qi — відносний показник якості продукції (бали).

Принцип найдоцільнішого використання обладнання

Змішаний метод оцінки рівня якості являє собою сполучення диференціального і комплексного методів. В цьому випадку одні показники якості (хімічні і технологічні) оцінюють диференціально, а інші (органолептичні) – комплексно.

Використовуючи змішаний метод можна судити, по якій групі показники і на скільки якість оцінюючого продукту краще чи гірше якості стандартного зразку.

Реферати

Реферати :

Tagged with: , , ,
Posted in Теоретичні основи технології харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС