Приклади розв’язування задач з розділу… — Частина 2

Відповідь: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2=Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2.

Задача № 8

Предмет знаходиться у на відстані 1 м від сферичного дзеркала оптичною силою 2 дптр. Знайдіть положення його зображення і його збільшення.

Розв'язання. Радимо Вам спочатку виконати малюнок і пересвідчитись, що подальші обчислення правильні.

Визначимо фокусну відстань сферичного дзеркала F=Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 1/2 м. На основі рівняння сферичного дзеркала Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 здобудемо Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

Звідси f =1 м. Для модуля збільшення маємо Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 1. Отже, зображення дійсне і розміри предмета і зображення однакові..

Відповідь: зображення дійсне, знаходиться на відстані 1 м перед сферичним дзеркалом і розміри предмета і зображення однакові..

Задача № 9

Світна точка лежить на головній оптичній осі круглого вгнутого дзеркала на однаковій відстані від дзеркала і його головного фокуса. Перпендикулярно до головної осі дзеркала розміщено екран, центр якого збігається з центром дзеркала. У скільки разів діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала.

Світлий круг на екрані утворюється внаслідок відбивання променів дзеркалом ( на рис.) Оскільки світна точка розміщена ближче від фокуса, промені можна вважати такими, що виходять з уявного джерела – зображення точки.

За формулою сферичного дзеркала, де — за умовою задачі. Діаметр дзеркала.

•S

C

F

D

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

Діаметр світлого круга

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Звідси Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 З формули сферичного дзеркала знаходимо: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Остаточно Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2.

Відповідь: діаметр світлого круга на екрані перевищує діаметр дзеркала у Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 рази.

Задача № 1 Визначити показник заломлення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2Скипидару і швидкість поширення світла Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2У скипидарі, коли відомо, що куту падіння Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 450 відповідає кут заломлення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 300.

Розв’язання. Скористуємося законом заломлення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Абсолютний показник заломлення речовини — Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, звідки Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2М/с – швидкість світла в вакуумі.. Підставляючи числові дані, отримуємо результат: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2М/с.

Відповідь: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2М/с.

Задача № 2 Падаючи на плоску межу двох середовищ з показниками заломлення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 і Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, промінь частково відбивається, частково заломлюється. При якому куті падіння Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 відбитий промінь перпендикулярний до заломленого променя?

Розв’язання. За законом заломлення ( ). Окрім того, за умовою задачі, . Звідси, отже, .

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

Відповідь: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2.

Задача № 3 Промінь світла падає під кутом Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2=580 (Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2) на поверхню води, яку налито шаром завтовшки Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2=10 мм у скляне блюдце з плоско паралельним дном. Показник заломлення води Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 1,33. Визначити показник заломлення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2Скла блюдця, якщо промінь, який вийшов під блюдцем, змістився відносно падаючого на х = 6,2 мм, а в склі промінь проходить шлях Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 5мм.

Розв’язання. Хід променя показано на рисунку. Очевидно, що. Крім того, . Звідси,

Х

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

Або Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2.

Праву частину, де всі величини відомі, позначимо через А (А =0,497). Тоді приходимо до квадратного рівняння: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2, розв’язання якого Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 визначає два значення Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Оскільки показник заломлення додатний, то Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 1,55.

Відповідь: Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2= 1,55.

Задача № 5

Пучок паралельних променів світла шириною 5 см падає під кутом а = 60° на поверхню скла (показник заломлення п = 5/ 3) товщиною 10 см. Знайти зміщення пучка від початкового напряму і його ширину в склі.

Розв'язання. Хід пучка променів показано на рис., де — ширина пучка в склі, h його зміщення після виходу із скляної пластинки. Запишемо закон заломлення світла: sin. Кути і однакові, тому виконується рівність h. Оскільки відстань АЕ = d, то СD =dtg. Підставимо одержаний вираз для СD у формулу А = СD соs і виконаємо алгебраїчні перетворення:

Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

H=d sinПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2.

Для знаходження ширини пучка у склі розглянемо трикутники AКВ і AВМ зі спільною гіпотенузою і гострими кутамиПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2ІПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Тоді АВ = а/соsПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 =aПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2/cosПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2. Звідси й знаходимо формулу для ширини пучка у склі:

A=acosПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2/cosПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2=aПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2/n cosПриклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2=8.5 см

Відповідь: зміщення пучка 6,74 см, ширина його у склі — 8,5 см.

Задача № 6

Розв'язання. Виконаємо рисунок ходу променя, вказуючи кути (рис.). Кут відхилення променя від початкового напряму й як зовнішній кут трикутника АВС можна записати у вигляді

Виконується рівність (як для кутів із взаємно перпендикулярними сторонами). Кут СДК є зовнішнім у трикутнику АСД, тому

Призма виготовлена зі скла з показником заломлення (відносно повітря) n = 1,5 і має кут при вершині Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 = 60°. Знайти кут відхилення призмою променя світла від його початкового напряму, якщо кут падіння променя на грань призми дорівнює 45°. Як зміниться відповідь, коли кут Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2 малий?Приклади розв’язування задач з розділу... - Частина 2

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС