Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ… — Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 . Знаходимо чисельно значення середній швидкості руху газу в трубі Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Задача 7. Плоский конденсатор з відстанню між пластинами Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , заповнений середовищем з діелектричною проникністю Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і питомим опором Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , увімкнутий у коло батареї, е. р.с. якої дорівнює Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , а внутрішній опір —Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 . Чому дорівнює напруженість електричного поля конденсатора, якщо його ємність дорівнює С.

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, С

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=?

Напруженість електричного поля всередині плоского конденсатору

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2) різниця потенціалів між пластинами конденсатору. За законом Ома для повного кола Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4) — повний опір конденсатора, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 — е. р.с. джерела струму. Ємність плоского конденсатора Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (5).

Формули (2), (3), (4), (5) підставимо в рівняння (1), і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формули Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Задача 8. Кулю радіусом 5 см зарядили до потенціалу 150 В. Визначити потенціал і напруженість у точці поля, яка віддалена від поверхні кулі на відстань 10 см.

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ●А

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 d

Потенціал електричного поля, створений зарядженою кулею Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1), де Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Радіус кулі. Ємність провідної кулі Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2). В рівняння (2) підставимо формулу (1) і виконуючи алгебраїчні перетворення приходимо до формулиПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Знаходимо чисельно значення Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Напруженість поля, створеного зарядженою кулею Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Задача 9. Знайти силу, що діє на точковий заряд 5нКл, розташований у центрі півкільця радіусом 5 см, з боку цього півкільця, по якому рівномірно розподілений заряд 300 нКл.

Дано: y

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 O

x

F — ?

АНАЛІЗ. Знайти силу, діючу на точковий заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 безпосередньо з закону Кулона не можна, тому що півкільце явно не є точковим зарядом. Але можна визначити цю силу як результуючу елементарних сил, що діють на заряд з боку досить малих рівних елементів Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 півкільця. Відзначимо, що елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 дуже малий, і його можна розглядати як точковий, але, з іншого боку, елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 повинний бути великий у порівнянні з розмірами молекул, тобто повинний бути елементом макроскопічним. Оскільки заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 розподілений по півкільцю рівномірно, те елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 буде мати заряд

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1).

Елементарна сила, що діє на точковий заряд, спрямована по прямій, що з'єднує заряд Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і елемент Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( рис.1 ), і відповідно до закону Кулона дорівнює

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 2)

При переході від одного елемента півкільця до іншого числове значення елементарних сил Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 не буде мінятися, але буде змінюватися їх напрямок. Тому будемо окремо шукати проекцію результуючої сили на осі координат. У даному випадку всі елементарні вектори dF лежать у площині рисунка (точніше в площині півкільця), тому можна обмежитися двома осями, направивши їх, з розумінь симетрії, так, як показано на рис.1.

РОЗВ”ЯЗОК.. Щоб знайти проекції результуючої сили F на осі, будемо інтегрувати відповідні проекції елементарних сил по півкільцю:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 3)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 ( 4)

В обох випадках інтеграл береться по півкільцю, що відповідає зміні кута Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 в межах від 0 до Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. Підставляючи (1) і (2) у вираз (3) і (4) і, з огляду на те, що Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , знаходимо

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. (5)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Отже, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Через те, що задача вирішується в одиницях СІ, то потрібно чисельні значення заданих величин перевести в задану систему і перевірити формулу (5) з розмірністю одиниць.

(F)=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 .

Задача № 10. Визначити роботу сил поля, створеного двома точковими зарядами, при перенесенні зарядуПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Кл із точки С в точку Д, якщо Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2См, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= 10 нКл, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 = — 6 нКл

Дано:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

А -?

а а

Рис.2

Аналіз.

Робота сил поля може бути легко розрахована, якщо відома різниця потенціалів між заданими точками. У даній задачі при перенесенні заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 із точки С в точку Д робота сил поля

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1).

За умовою, джерело поля – це два точкових заряди, тому варто знайти потенціал кожної точки як алгебраїчну суму потенціалів поля кожного із точкових зарядів:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2)

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 — потенціали, створені зарядами Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 у т. С, Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 – те саме для точки Д. Потенціал точки в полі точкового заряду по відношенню до нескінченності дорівнює Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 , Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 – точковий заряд, що створює поле; R – відстань від заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 до точки, в якій розглядається поле. Знак потенціалу визначається знаком заряду Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

РОЗВ’ЯЗОК. Вираз (2) запишемо у вигляді

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3),

Де х =Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4), з Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2,

Підставляючи (4) і (3) у формулу (1) отримаємо:

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Задача 11. Дві нескінченно довгі рівномірно заряджені нитки розташовані паралельно одна від одної на відстані Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2. Знайти геометричне місце точок, де результуюча напруженість поля дорівнює нулю, якщо лінійні густини зарядів ниток мають значення : t1= 12 10-9 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2; t2=6 .10-9Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Дано

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

T1=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

T2=Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Рис.3

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Аналіз. За умовою задачі нитки нескінченно довгі. Це означає, що відстань між нитками багато менша довжини кожної, і поле, створюване кожною ниткою, можна вважати плоско радіальним (силові лінії лежать у площинах, перпендикулярних до зарядженої нитки, і спрямовані по радіусу). Розглянемо перетин ниток перпендикулярною площиною (рис.3). У будь-якій точці що не лежить в площині обох ниток, вектори напруженості полів першої і другої ниток розташовані під кутом один до одного. Отже, за принципом суперпозиції полів напруженість результуючого поля Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і воно не може бути рівне нулю. Вектори Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 колінеарні і притому спрямовані в різні сторони тільки в точках, що лежать у площині ниток між ними. Всі точки прямої, розташованої паралельно ниткам, будуть знаходитися в рівних умовах.

РОЗВ’ЯЗОК. Розглянемо поле в точці С : Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (1). Рівняння (1) замінимо скалярним виразом Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (2). Напруженості Е1 і Е2 відповідно дорівнюють

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2= Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2, Де х – відстань від 1-ої нитки до точки С.

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (3).

Відповідно до умови задачі Ес = 0, тому

Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2; Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 (4)

Враховуючи, що хПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2Приклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 і хПриклади розв’язання задач з фізики. Вступ... - Частина 2 0 то вираз (4) дає результат

Реферати

 • технология хранения и переработки мяса
 • свинина соленая или в рассоле допустимый состав
 • методика контроля качества
 • по химической безопасности при работе с
 • тароупаковочные матерьялы макароны
 • процесс копчения с научной точки зрения
Tagged with: , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС