Приклад виконання самостійноі роботи з дисципліни технологічнй семінар — №1

1 Виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологічний семінар»

Контрольна робота № 0.

Питання 1. Принципова технологічна схема забою тварин і розробки туш свиней

Приклад виконання самостійноі роботи з дисципліни технологічнй семінар

Збирання технічної крові

Завантаження в скребмашину 20 сек

Приклад виконання самостійноі роботи з дисципліни технологічнй семінар

Питання 2. Будівництво забійного цеху потужністю 100 т/зм (ВРХ та свині в шкурі).

Приймаємо переробку великої рогатої худоби – 40 %, свиней – 60 % (100 % в шкурі).

Приймаємо для розрахунку живу масу однієї голови ВРХ – 400 кг, свиней – 120 кг.

Визначаємо кількість м’яса ВРХ, що виробляється за зміну:

Аі = А*Ni/100, де А – загальна кількість м’яса (загальна продуктивність), кг;

Ni – процент м’яса від і-того виду тварин;

Аі – кількість і-того виду м’яса (яловичина, свинина тощо).

Отже,

Ая = 100*40/100 = 40 т/зм – кількість яловичини, що виробляється за зміну;

Ас = 100*60/100 = 60 т/зм – кількість свинини, що виробляється за зміну.

Визначаємо загальну живу масу худоби:

Аji = Ai/Ki*100, де Аji – жива маса тварин;

Ai – кількість м’яса і-того виду;

Ki — % виходу м’яса від живої маси і-того виду.

Отже,

Аjя – 40*100/48 = 83,333 т – жива маса великої рогатої худоби;

Аjс – 60*100/69 = 86,956 т – жива маса свиней.

Визначаємо кількість худоби, що переробляється за зміну:

А = Аji/mі, де Аji – загальна жива маса худоби;

mі – жива маса однієї голови і-того виду тварин.

Отже,

Ая = 83333/400 = 208 гол

Ас = 86956/120 = 725 гол

Отримані дані зводимо до таблиці 1.

Таблиця 1

Вид м’яса

% від загальної виробки м’яса

Кількість м’яса, що виробляється за зміну, т

Вихід м’яса від живої маси, %

Загальна жива маса худоби, т

Прийнята жива маса 1 гол худоби, кг

Кількість голів худоби, що переробляється за зміну, гол

Яловичина

40

40

48

83,333

400

208

Свинина

60

60

69

86,956

120

725

Розрахунок готової продукції

Вихід продуктів забою при первинній переробці худоби, розраховуємо за формулою:

Аij = Аji * kji/100, де Аij – загальна жива маса худоби і-того виду;

kji – вихід до живої маси j-того виду продукції від і-того виду худоби.

Кількість сировини з однієї голови худоби, що переробляється:

Аяj = 400*1,28/100 = 5,12 кг яловичої печінки

Асj = 120*1,85/100 = 2,22 кг свинячої печінки

Кількість сировини за зміну від худоби, що переробляється:

Аяj = 208*400*1,28/100 = 1064,96 кг яловичої печінки за зміну

Асj = 725*120*1,85/100 = 1609,5 кг свинячої печінки за зміну.

Розрахунок готової продукції зводимо до таблиці 2.

Таблиця 2

№ п/п

Продукція

Вихід

ВРХ

Свині в шкурі

% до живої маси

З 1 гол, кг

За зміну, кг

% до живої маси

З 1 гол, кг

За зміну, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

1

М’ясна туша

48

192

39936

69

82,80

60030

2

Голова

3,02

12,08

2512,64

4,01

4,81

3487,25

3

Вуха

0,12

0,48

99,84

0,36

0,43

311,75

4

Язик з калтиком

0,40

1,60

173,06

0,42

0,50

362,5

5

Ноги (з копитами)

1,90

7,60

1580,8

1,49

1,79

1297,75

6

Вим’я

0,33

1,32

274,56

7

Лівер

2,50

10,0

2080,0

2,54

3,05

2211,25

8

Нирки

0,27

1,08

224,64

0,25

0,30

217,50

9

Рубець (без вмісту)

1,70

6,80

1414,4

10

Сичуг

0,37

1,48

307,84

11

Шлунок (без вмісту)

0,56

0,67

485,75

12

Між соскова частина

1

2

3

4

5

6

7

8

13

М’ясна обрізь, діафрагма

1,03

4,12

856,96

0,83

0,995

722,1

14

М’ясо-кістковий хвіст

0,15

0,60

124,8

0,09

0,108

78,3

15

М’ясо стравоходу з пікалом

0,11

0,44

91,52

0,10

0,12

87,0

РАЗОМ

11,90

47,60

9900,8

10,65

12,78

9265,5

16

Сальник

0,66

2,64

549,12

0,42

0,504

365,4

17

Нирковий жир

0,52

2,08

432,64

2,28

2,74

1986,5

18

Жир зі шлунків

0,22

0,88

183,04

0,11

0,132

95,7

19

Жир зі шкури (крупону)

20

Жирова обрізь з туші

0,09

0,36

74,88

0,17

0,204

147,9

РАЗОМ

1,49

5,96

1239,68

2,98

3,58

2595,5

21

Ендокринна сировина

0,088

0,352

73,22

0,06

0,072

52,2

22

Спеціальна сировина

0,087

0,348

72,38

0,04

0,048

34,8

РАЗОМ

0,175

0,70

145,60

0,1

0,12

87,0

23

Шкура, крупон

6,24

24,96

5191,68

24

Волосся

0,007

0,028

5,824

25

Щетина

0,24

0,288

208,8

РАЗОМ

6,247

24,988

5197,5

0,24

0,288

208,8

26

Кров харчова

1,63

6,52

1356,16

1,39

1,668

1209,3

27

Кров нехарчова

1,68

6,72

1397,76

1,39

Tagged with: , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС