Приклад виконання контрольноі роботи — №2

В комірці Н5 розраховуємо значення Приклад виконання контрольноі роботи(середню лінію) як середнє із середніх значень вибірок за допомогою статистичної функції СРЗНАЧ. В отриманій формулі для діапазону комірок вводимо абсолютну адресацію і копіюємо формулу в діапазон Н6:Н24. Це необхідно для того, щоб надалі можна було провести середню лінію на контрольній карті.

В комірці В26 розраховуємо середнє квадратичне відхилення всієї сукупності результатів вимірів s за допомогою статистичної функції СТАНДОТКЛОН для діапазону В5:F24.

В комірці I5 розраховуємо нижню контрольну границю Кн. Формула в комірці буде виглядати так: =H5-3*B26/КОРЕНЬ(5). Вказавши абсолютну адресацію для імен комірок, копіюємо формулу з комірки I5 у діапазон I6:I24. Це необхідно, щоб надалі провести границю на карті.

В комірці J5 розраховуємо верхню контрольну границю, і після вказівки абсолютної адресації для імен комірок копіюємо формулу з комірки J5 у діапазон J6:J24.

В комірках К5 і L5 розраховуємо значення нижнього і верхнього технічних допусків, вводячи в них формули =26000-19-25980 і =26000-5-25980 відповідно. Ці формули копіюємо також у діапазон К6:L24.

Далі розраховуємо дані для побудови контрольної карти середніх квадратичних відхилень. В комірці М5 розраховуємо середнє квадратичне відхилення першої вибірки і копіюємо отриману формулу в діапазон М6:М24. В комірці N5 розраховуємо середнє зі СКВ вибірок, і після вказівки абсолютної адресації копіюємо формулу в діапазон N6:N24. В комірці О5 розраховуємо нижню контрольну границю за формулою =N5*КОРЕНЬ(ХИ2ОБР(1-0,0027/2;4)/5) і копіюємо формулу в діапазон О6:О24. В комірці Р5 розраховуємо верхню контрольну границю і копіюємо вміст комірки в діапазон Р6:Р24.

Отримана електронна таблиця показана на мал.2. По розрахункових значеннях будуємо Приклад виконання контрольноі роботи-карту.

Спочатку будуємо Приклад виконання контрольноі роботи-карту. У майстрові діаграм вибираємо вид діаграми Точечная диаграмма, на якій значення з’єднані відрізками. У якості вихідних даних виділяємо діапазон А5:А24, G5:L24. Отриману діаграму редагуємо за допомогою контекстного меню, а також наносимо позначення контрольних границь за допомогою інструмента Надпись панелі інструментів Рисование.

Аналогічним способом будуємо s-карту.

Щоб одержати з двох побудованих карт єдиний об’єкт, сполучаємо їх по довжині (наприклад, притиснувши до лівого краю електронної таблиці), одночасно виділяємо клацаннями лівою кнопкою миші на кожній діаграмі при натиснутій клавіші Shift і групуємо командою Группировать, що викликається з інструмента Действия панелі інструментів Рисование. Отримана контрольна Приклад виконання контрольноі роботи-карта показана на мал.3.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.2. Розрахунок контрольних карт у прикладі.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.3. Приклад виконання контрольноі роботи-карта, отримана в прикладі.

Аналіз контрольної карти показує, що розсіювання діаметра болта прийнятне, і по розсіюванню процес стабільний (устаткування настроєне досить точно), оскільки на s-карті немає показань розладнаності процесу. Однак на Приклад виконання контрольноі роботи-карті є серії з дев’ятьох точок (із четвертої по дванадцяту) і з восьми точок (із тринадцятої по двадцяту), розташованих по один бік від середньої лінії. Це вказує на нестабільність процесу. Очевидно, протягом процесу, при переході від дванадцятої до тринадцятої точки змінилося математичне сподівання діаметра. Варто постаратися з’ясувати причину цієї нестабільності і провести керуючий вплив на процес. Після стабілізації контрольну карту варто побудувати наново.

3.Контрольні карти по якісних ознаках

При впровадженні статистичного регулювання виробництва виробів отримані дані, приведені в табл.3. Побудувати контрольну р-карту і провести по ній статистичний аналіз процесу.

Таблиця 3.

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

№ вибірки

Об’єм вибірки

Число дефектних виробів

1

100

2

14

750

15

2

110

2

15

110

3

3

100

1

16

132

5

4

120

3

17

110

3

5

150

3

18

900

20

6

760

10

19

200

4

7

140

2

20

750

16

8

135

4

21

250

3

9

850

17

22

100

1

10

160

2

23

125

2

11

125

2

24

113

3

12

112

2

25

870

20

13

180

3

Результати розрахунків і побудов показані на мал.4 і 5.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.4. Розрахунок р-карты за даними прикладу.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.5. Контрольна р-карта за даними прикладу.

На р-картінемає ознак розладнаності процесу. Тому процес варто вважати стабільним.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС