Приклад виконання контрольноі роботи — №1

1.Діаграма Парето

Досліджувати проблему появи браку при випуску деталей.

З обліком того, що втрати від браку однієї деталі кожного виду приблизно однакові, у якості одиниці виміру вибираємо число дефектних деталей кожного виду. Після заповнення контрольних листків одержуємо дані, подані в табл.1.

Таблиця 1.

№ деталі

1

2

3

4

5

6

Інші

Число дефектних деталей

255

101

59

39

26

15

11

По отриманим даним розробляємо таблицю для перевірок даних. Створюємо нову книгу Excel. В комірку А1 уводимо заголовок роботи. В комірки А3:Е3 уводимо заголовки: № деталі, Число дефектних деталей, Накопичена сума деталей, Відсоток деталей, Накопичений відсоток. Для компактного розміщення заголовків виділяємо третій рядок і використовуємо команду Формат4Ячейки, вкладинку Выравнивание, режим вирівнювання по вертикалі По центрУ, режим відображення ПереноситЬ По Словам.

В комірки А4:В10 уводимо дані з таблиці 1. В комірку А11 уводимо заголовок Разом. В комірці В11 розраховуємо сумарне число дефектних деталей за допомогою математичної формули СУММ.

Для розрахунку накопиченої суми деталей в комірку С4 уводимо значення 255, тобто число дефектних деталей 1. В комірці С5 підсумовуємо число дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =C4+B5. Для розрахунку накопиченої суми деталей в інших комірках копіюємо формулу з комірки С5 у діапазон С6:С10.

Для розрахунку відсотка деталей варто поділити число дефектних деталей кожного виду на загальне число дефектних деталей і помножити на 100. Таким чином, в комірку D4 уводимо формулу =B4/B11*100. Після вказівки необхідної абсолютної адресації копіюємо цю формулу в діапазон D5:D10. В комірці D11 розраховуємо сумарний відсоток, що повинен скласти 100%.

Для розрахунку накопиченого відсотка деталей в комірку Е4 значення (тільки значення, а не формулу) з комірки D4. Для цього використовуємо команди Правка4Копировать и Правка4Специальная вставка . В комірці Е5 підсумовуємо відсоток дефектних деталей 1 і 2, тобто уводимо формулу =E4+D5. Для розрахунку накопиченого відсотка в інших комірках копіюємо формулу з комірки Е5 у діапазон Е6:Е10.

По таблиці для перевірок даних будуємо діаграму Парето. Для цього відкриваємо в майстрові діаграм вкладинку Нестандартные, вибираємо діаграму типу График/гистограмма 2. На другому кроці вказуємо діапазон даних А4:В10; Е4:E10. На третьому кроці вводимо заголовки і відміняємо легенду.

Після створення діаграми майстром діаграм редагуємо її за допомогою контекстного меню. Зокрема, максимальне значення шкали Число дефектних деталей указуємо 506, а мінімальне 0. Максимальне значення шкали Накопичений відсоток указуємо 100. Відкриваємо контекстне меню на одному зі стовпців, вибираємо команду Формат рядОВ Данных, вкладинку Параметры, і встановлюємо ширину зазора 0.

Результати розрахунків і побудов показані на мал.1.

Приклад виконання контрольноі роботи

Мал.1. Побудова діаграми Парето по числу дефектних деталей.

Як видно з діаграми, до групи А можна віднести деталі 1 і 2 (70% від браку), до групи В – деталі 3,4,5, до групи С – деталі 6 та інші.

2.Контрольні карти по кількісних ознаках

У цеху прийняте рішення перевести на статистичне регулювання технологічний процес виготовлення болта на автоматах. За показник якості обраний діаметр болта, рівний 26 мм, і його відхилення, що допускаються: es = -0,005 мм; ei = -0,019 мм. Побудувати контрольну Приклад виконання контрольноі роботи-карту і провести по ній статистичний аналіз процесу. Для спрощення вимірів і обчислень вимірювальний прилад (підоймова скоба) була настроєна на розмір 25,980 мм. Результати вимірів (відхилення від розміру 25,980 мм у мікрометрах) приведені в табл.2.

Таблиця 2.

Цех автоматний

Устаткування – токарський автомат 5803

Контрольована операція – нарізування різьблення

Контрольований параметр –

-0,005

Æ 26

-0,019

Об’єм контролю N=100

Об’єм вибірки n=5

Засіб контролю – підоймова скоба

Час

№ вибірки

Результати контролю

7.00

1

10

3

5

14

10

8.00

2

2

14

8

13

11

9.00

3

12

12

3

8

10

10.00

4

12

14

7

11

9

11.00

5

10

11

9

15

7

12.00

6

11

12

11

14

12

13.00

7

15

11

14

8

3

14.00

8

12

14

12

11

11

15.00

9

11

7

11

13

9

16.00

10

14

10

9

12

8

7.00

11

9

11

14

10

13

8.00

12

13

13

6

4

13

9.00

13

5

8

3

3

4

10.00

14

8

5

6

9

13

11.00

15

8

4

9

5

8

12.00

16

4

12

10

6

10

13.00

17

10

6

13

10

5

14.00

18

7

9

12

1

7

15.00

19

4

7

6

7

12

16.00

20

10

10

6

9

3

В комірку А1 нової книги Excel вводимо заголовок роботи. У діапазон А4:F24 вводимо вихідні дані (номера вибірок і результати контролю).

Спочатку розраховуємо дані для побудови контрольної карти середніх значень. В комірці G5 розраховуємо середнє значення першої вибірки за допомогою статистичної функції СРЗНАЧ. Отриману формулу копіюємо в діапазон G6:G24.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС