Приклад курсовоі роботи — №10

5. Компонування технологічного обладнання враховує всі вимоги щодо руху людей і цехового транспорту. Технологічні потоки спроектовані так, що шляхи транспортування сировини не перетинають шляхи транспортування готової продукції.

6. Чисельність робітників визначена з урахуванням рівномірного завантаження всіх працівників цеху протягом зміни.

7. Організація техніко-хімічного, мікробіологічного контролю є невід’ємною частиною будь-якого виробництва, тому в проекті наведені всі основні аспекти контролю консервного виробництва згідно технологічного процесу.

Пропозиції

1. Підвищення ефективності використання наявних білкових ресурсів на харчові цілі шляхом розробки рецептур і створення технологій комбінованих м’ясопродуктів з використанням, субпродуктів І та ІІ категорій, білкових препаратів, рослинних наповнювачів, структурних компонентів.

2. Заміна процесу стерилізації більш економічним процесом пастеризації, що забезпечить зниження собівартості готової продукції, та більш високий рівень зберігання поживних речовин та органолептичних властивостей.

3. Поступовий перехід на виробництво консервів у полімерній тарі з ламістеру і стералкону.

4. Розробка і впровадження у виробництво рецептур нових консервів спеціального і лікувально-профілактичного призначення.

5. Розширення мережі фірмових точок продажу консервної продукції.

6. Постійне проведення робіт, спрямованих на оздоровлення екологічної ситуації: вдосконалення комплексної поглибленої переробки сировини, створення безвідходних процесів, монтаж високоефективних очисних споруд та ін.

Список використаної літератури

1. Рогов И. А., Жаринов А. И. – Технология и оборудование мясоконсервного производства. – М.: Колос, 1994. – 270 с.

2. Пабат В. О., Маньковський А. Я. – Технологія продуктів забою тварин. – К.: ТОВ Оріон, 2000. – 361 с.

3. З. М. Чуйкова. – Тара для мясных консервов. – Мясная индустрия №10/2002. – с. 16-17.

4. Н. Н. Латин, В. М. Банашек, Г. И. Касьянов. – Применение СО2–экстрактов пряностей в мясной промышленности. – Мясная индустрия №10/2002. – с. 29-33.

5. О. Н. Красуля. – Применение солей молочной кислоты в мясной промышленности. – Мясная индустрия №8/2002. – с. 22-23.

6. А. В. Устинова, М. А. Лапинова, Н. В. Тимошенко и др. – Мясные консервы нутриентно адекватные специфике питания беременных и кормящих женщин. – Мясная индустрия №5/2002. – с. 25-27.

7. А. В. Устинова, М. А. Асланова, Н. В. Тимошенко. – Мясные консервы для профилактики рахита у детей. – Мясная индустрия №8/2004. – с. 32-33.

8. А. В. Устинова, Н. Ф. Номероцкая, Е. В. Чеботарева. – Специализированный мясной продукт – консервы «Завтрак мясной» для детей. – Мясная индустрия №2/2004. – с. 16-17.

9. О. Ю. Соломакина, С. Б. Юдина. – Использование заменителя повареной соли при производстве продуктов из говядины. – Мясная индустрия №3/2002. с. 28-29.

10. Е. В. Литвинова, А. Д. Дурнев, А. Б. Лисицын. – Использование лечебно-профилактической эмульсии с антимутагенными добавками в паштетах. – Мясная индустрия №12/2002. – с. 22-23.

11. В. Б. Крылова, С. С. Шевченко, Т. В. Густова. – Современные направления в технологии консервного производства и переработки вторичного мясного сырья. – Мясная индустрия №1/2002. – с. 14-16.

12. Н. В. Тимошенко, Н. П. Первимин, И. Л. Степанова. – Использование белково-минеральной добавки при производстве мясных продуктов. – Мясная индустрия №10/2002. – с. 18-19.

13. В. И. Криштафович, М. Ю. Луканов, Т. Г. Кузнецова и др. – Использование блочного мяса с признаками DFD при производстве мясных консервов. – Мясная индустрия №2/2002. – с. 11-12.

14. А. Ф. Демирова, Н. С. Муратов. – Особенности тепловой обработки консервов. – Мясная индустрия №8/2001. – с. 24-27.

15. С. Крижанівський. – Сучасні методи герметизації консервів. – Харчова і переробна промисловість №5/2003. – с. 14-16.

16. В. И. Пасичный. – Использование пищевых добавок в консервном производстве. – Мясная индустрия №2/2003. с. 20-21.

17. В. А. Трунов. – Прогрессивные виды тары и упаковки. – Мясная индустрия №9/2002. – с. 23-24.

18. Флауменбаум Б. Л. – Основы консервирования пищевых продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 376 с.

19. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. – Підручник. – За ред. І. С. Гулого. – Вінниця: видавництво “Нова книга”, 2001. – 575 с.; іл.

20. Рынок мясных консервов Украины. – Мясной бизнес №6/2003. – с. 4-12.

21. Рынок мяса и мясных продуктов Украины. – Мясное дело №11/2004. – с. 5-15.

22. Працюк Т. Б., Руденко В. И. – Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. – К.: Вища школа, 1982. – 270 с.

23. Технология мясных и технических продуктов. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 739 с.

24. Большаков А. С., Рейн Л. М., Янушкин Н. П. – Технология мяса и мясопродуктов. М.: Пищевая промышленность, 1979. – 400 с.

25. Матрозова С. И. – Технохимический контроль в мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 184 с.

26. Орешкин Е. Ф, Кроха Ю. А., Устинова А. В. – Консервированные мясопродукты. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. –216 с.

27. Гусаковский В. П., Очкин В. А. – Технология и оборудование мясоконсервного производства. – М.: Пищевая промышленность. – 400 с.

28. Производственно-технический контроль и методы оценки качества мяса, мясопродуктов. – Справочник. М.: Пищевая промышленность, 1976. – 454 с.

29. Современные закаточные машины для металлической и стеклянной тары. – Котельников А. Ф., Авраменко Е. П., Колесник Е. И. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984 – 152 с.

30. Дикис М. Л., Мальский А. Н. – Технологическое оборудование консервных заводов. – М.: Пищевая промышленность, 1983. – 424 с.

31. Соколов А. А. – Технология мяса и мясопродуктов. – М.: ММП, 1970. Справочник по производству консервов. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 654 с.

32. Бредихин С. А. – Технологическое оборудование мясокомбинатов. – М.: Колос, 1997. –420 с.

33. Оборудование предприятий общественного питания: справочник. – В. П. Ключников, В. А. Корнеев, Ю. С. Костылев и др. – М.: Экономика, 1985. – 232 с.

34. Манерберг А. А. и др. – Основы проектирования мясной и пищеперерабатывающей промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 384 с.

35. Оборудование и материалы для мясоконсервного и вспомогательных производств. – Справочник. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 576 с.

36. Тепловое оборудование предприятий общественного питания. – В. А. Дорохин. – К.: Вища школа, 1987. – 407 с.

37. Фалеев Г. А. – Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1996. – 480 с.

38. Пелеев А. И. – Технолгическое оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1971. – 518 с.

39. Гармаш И. И. – Автоматизация технологических процессов в мясной промышленности. – К.: Техніка, 1985. – 120 с.; ил.

40. Проектирование предприятий мясной промышленности. – Справочник. – Под ред. В. М. Горбатова. – М.: Пищевая промышленность. –1973. – с. 422.

41. Геврик Є. О., Пешко Н. П. – Гігієна праці на виробництві. – Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-центр, 2004. – 280 с.: іл.

42. Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів. – Держнаглядохоронпраці України. – К.: “Урожай”, 1994. – 272 с.

43. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2001 році. – Медіа інформ, 2002. – 74 с.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС