Правила виконання та оформлення реферату

Реферат та коментар до його виконання

Реферат — це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо. Це також доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі опрацювання літератури.

В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публічного виступу результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи. В університеті підготовкою реферату вважають написання певного тексту, пов’язаного як із самостійною роботою студентів, так і з аналізом додаткової літератури. До написання реферату допускаються студенти, віднесені за даними медичного обстеження звільнені за станом здоров’я  від практичних занять

Реферати бувають монографічні (за одним науковим джерелом) і оглядові (за кількома літературними виданнями).

Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу добору матеріалу. Перш за все треба з’ясувати, яка існує література з обраної теми, скласти її список, користуючись різними каталогами (алфавітним, систичним, тичним), бібліографічними виданнями. Працюючи з літературою, бажано вибрати для реферату більш яскраві факти, цікаві положення тощо. Усе це спрямовує роботу студента у визначенні способу читання (суцільне, вибіркове).

Під час суцільного читання прочитується повністю текст, від початку до кінця, без будь-яких пропусків. Іноді для розкриття теми достатньо прочитати не всю книжку, а лише окремі її розділи, параграфи. Таке читання називається вибірковим.

Добираючи мовні засоби для написання реферату, необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення: використовувати цитати, посилання. Слід вказати список використаної літератури.

Реферат включає в себе:

1. Титульну сторінку.

2. План.

3. Текст, написаний за планом.

4. Список використаної літератури.

Текст складається з трьох частин: вступ, основна частина, висновок.

У вступі розкривається актуальність теми, її зв’язки з важливими проблемами сучасної практики, історія питання.

В основній частині — стислий, послідовний переказ досліджуваних питань.

У висновку формулюється головне щодо всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити достатньо, та ті, які потребують подальшого вивчення.

Текст пишеться тільки з однієї сторони аркуша, з дотриманням полів: ліве -35 мм, праве — 8-10 мм, верхнє і нижнє — 20 мм. Обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок.

Реферат має бути надрукований.

Зразок титульної сторінки реферату

Сумський національний аграрний університет

Кафедра фізичної культури

Реферат

Виконав студент

1-го курсу групи 0502-1

Факультету економіки

Та менеджменту

Оленко Іван Миколайович Керівник  —

Tagged with:
Posted in Фізичне виховання 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС