Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

0. Правила вибору варіантів та правила виконання:

Згідно з навчальною програмою курсу „Основи охорони праці” передбачається виконання однієї контрольної роботи.

Робота виконується по варіанту, номер якого співпадає з останньою і передостанньою цифрою залікової книжки і складається з 4 питань, які вказані у таблиці згідно варіанту, а також практичної частини

ВАРІАНТИ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра шифру

0-3

5

3

14

9

18

4

19

15

10

6

35

33

44

39

48

34

49

45

40

36

66

72

62

82

61

77

81

74

65

71

87

90

94

102

107

112

91

11

88

98

116

122

120

126

124

127

131

121

125

126

4-6

1

24

22

2

20

26

16

28

12

25

31

54

52

32

50

56

46

58

15

55

67

73

85

63

73

70

76

83

43

79

89

105

95

117

92

118

111

97

106

106

122

127

130

123

125

129

130

113

122

121

7-9

7

29

21

8

17

27

11

30

23

13

37

59

51

38

47

57

41

60

53

43

80

69

84

78

75

80

68

85

64

82

101

114

110

99

119

104

93

113

96

111

126

128

130

127

129

131

113

120

122

115

Практичне завдання включає:

1. Складання акту по формі Н-1 про один з нещасних випадків, який трапився на підприємстві, де працює студент.

Акт про нещасний випадок заповнюється згідно з Типовим,,Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань аварій на виробництві” затвердженого постановою Комітету по нагляду за охороною праці від 22 серпня 2001 р. № 1094.

2. На підставі даних по виробничому травматизму на підприємстві, де працює студент, необхідно розрахувати:

Кч – коефіцієнт частоти; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Кт – коефіцієнт тяжкості; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Кп – коефіцієнт втрати часу; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Де: Рср — середньооблікова чисельність працюючих, чол.;

Т — кількість нещасних випадків;

Тсм — кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком;

Д — кількість днів непрацездатності.

Контрольна робота виконується студентом у міжсесійний період. Об’єм роботи не повинен перевищувати учнівського зошита У зошиті повинні бути пронумеровані сторінки, залишені поля для зауважень рецензента Перед кожною відповіддю необхідно помістити номер і текст питання. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, поставити дату і підпис.

Відповіді на запитання не слід переписувати з книги, а викласти коротко, чітко по суті на конкретно поставленого запитання.

В період екзаменаційної сесії студенти слухають лекції, виконують лабораторні роботи і складають іспит з дисципліни „Основи охорони праці ”. Іспит приймається при умові пред’явлення студентом контрольної роботи з рецензією „зараховано”.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС