Правила вибору варіантів та правила виконання

Для студентів заочної форми навчання передбачено написання та захист контрольної роботи на одну із заданих тем. Запропонована тематика контрольних робіт охоплює важливі проблеми усіх тем програми і дозволяє розкрити сутність суспільно — політичних та соціально — економічних процесів, аналізувати політичну ситуацію у країні й у світі, синтезувати набуті знання у об’єктивне світосприйняття; формувати власну світоглядну позицію щодо актуальних політичних проблем сьогодення.

. Виконання контрольної роботи дає можливість студенту набути навичок самостійного опрацювання наукової та навчальної літератури, аналізу та узагальнення теоретичного і фактичного матеріалу.

Працюючи над контрольною роботою, необхідно дотримуватись таких вимог:

— загальний обсяг роботи становить 20 — 24 сторінки шкільного зошита;

— писати слід чітким, розбірливим почерком через рядок ;

— сторінки зошита слід пронумерувати на полях ;

— на обкладинці необхідно вказати прізвище, ініціали студента, факультет, курс, відділення, шифр залікової книжки;

— на першій сторінці слід зазначити номер теми (він відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента), її назву та план роботи;

— розкриваючи питання плану, необхідно дотримуватись такої схеми:

А) питання плану ;

Б) його основний зміст;

В) стислі висновки щодо питання;

Г) узагальнюючі висновки по темі контрольної роботи;

Завершуючи викладення матеріалу, слід скласти список використаної літератури, вказати дату написання роботи і поставити особистий підпис.

Слова “тема”, “план”, “література” слід розміщувати посередині сторінки. Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди. Студент повинен вільно володіти матеріалом даної теми, вміти відповісти на питання за змістом контрольної роботи. За результатом захисту контрольної роботи виставляється залік. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до іспиту не допускаються.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС