Правила вибору варіантів та правила виконання

0. Правила вибору варіантів завдань для самостійної роботи та правила виконання

Завдання передбачають письмове їх розв’язання по одному із десяти варіантів. Варіант контрольної роботи студент обирає відповідно останньої цифри залікової книжки. Студенти, у яких остання цифра залікової книжки закінчується на «0», виконують 10 варіант контрольної роботи. Контрольні роботи, виконані з порушенням зазначеного порядку, не рецензуються і не зараховуються.

Виконання контрольної роботи передбачає ретельне вивчення теоретичного матеріалу.

У теоретичній частині роботи при викладанні матеріалу обов’язково треба посилатися на використані нормативні джерела, учбову та іншу літературу.

Контрольна робота повинна складатися з 10-12 аркушів формату А-4.

На першій сторінці контрольної роботи вказати номер варіанту, назву теми і план контрольної роботи. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані. Кожне питання теми, згадане в плані, повинно бути чітко виділено і визначено в тексті роботи. Умови задачі переписувати не потрібно.

У кожній роботі необхідно привести список використаної літератури, зазначити дату виконання роботи та підписати її.

Контрольна робота подається в установленi за графiком термiни.

При задовiльному виконаннi робота оцiнюється «допущена дозахисту». Студент, готуючись до захисту контрольної роботи, повинен прийняти до уваги всi зауваження рецензента, i непереписуючi роботи, внести до неї необхiднi змiни та доповнення. Студенти, якi подали на перевiрку незадовiльнi роботи, виконують їх заново, або згiдно з зауваженнями рецензента.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС