Правила вибору варіантів та правила виконання

Правила виконання  контрольних завдань

Контрольна робота з дисципліни «Отримання доброякісного молока” виконується у встановлені навчальним графіком терміни.

Виконується контрольна робота в обсязі шкільного зошиту. На обкладинці контрольної роботи студент вказує прізвище, ім’я, по-батькові, варіант, номер залікової книжки, номер групи, назву предмету, домашню адресу, місце роботи.

Контрольна робота повинна бути написана синіми чорнилами, від руки, грамотно, розбірливо, без скорочень слів, з полями для зауваження рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані. Приступаючи до виконання контрольної роботи, студент повинен написати повністю питання, вказати його номер. Відповіді на питання повинні бути конкретними і повністю розкривати їх зміст.

Необхідно творчо підходить до викладення вивченого матеріалу. Переписувати текст з підручника або нормативного документу не допускається. Слід вибирати головне з тексту і будувати в логічній послідовності головну думку.

Якість контрольної роботи оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно дані відповіді на поставлені питання; в якій мірі використана рекомендована література: виконане практичне завдання.

В кінці контрольної роботи вказується перелік використаної літератури, ставиться дата виконання роботи і особистий підпис.

Необхідно залишати 1-2 чистих аркуші для рецензії викладача. Обсяг роботи становить 20-25 аркушів шкільного зошиту.

Студенти, які отримали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати окремі питання, якщо це потребує рецензія. Після доопрацювання контрольна робота допускається до захисту.

Варіант контрольної роботи визначається в залежності від двох останніх цифр залікової книжки або особистої справи студента.

Передостання цифра шифру

Остання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

24, 69, 88

57, 90, 43

42, 63, 82

40, 74,70

1

1, 15, 39

3, 18, 37

5, 20, 35

8, 49, 48

10, 23, 52

54, 14, 73

31, 60, 78

61, 12, 83

62, 71, 80

59, 44, 87

2

4, 19, 36

21, 22, 56

50, 51, 32

47, 55, 9

12, 27, 84

76, 15, 30

29, 67, 89

77, 55, 81

75, 41, 66

79, 58, 64

3

54, 14, 73

76, 15, 30

62, 71, 80

59, 44, 87

40, 74, 70

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

11, 26, 85

13, 28, 86

4

62, 71, 80

40, 74, 70

10, 23, 52

45, 25, 65

2, 17, 38

52, 68, 33

1, 16, 39

42, 63, 82

24, 69, 88

57, 90, 43

5

59, 44, 87

4, 19, 36

75, 41, 66

8, 49, 48

6, 7, 46

29, 67, 89

12, 27, 84

47, 55, 9

31, 18, 37

5, 20, 35

6

13, 28, 86

42, 63, 82

29, 67, 83

50, 51, 32

21, 22, 34

61, 72, 83

79, 58, 64

11, 26, 85

31, 60, 78

77, 55, 81

7

24, 69, 88

11, 85, 26

10, 23, 52

54, 67, 41

6, 7, 46

47, 55, 9

76, 15, 30

5, 20, 35

52, 68, 33

62, 80, 71

8

75, 12, 57

8, 49, 52

31, 85, 10

3, 18, 37

24, 69, 13

1, 16, 39

4, 19, 36

10, 23, 52

31, 60, 78

5, 14, 73

Структура, зміст та обсяг контрольної роботи

Робота виконується у шкільному зошиті на 12-18 аркушів. Титульний лист містить наступну інформацію:

1. Міністерство аграрної політики України;

2. Кафедра технології молока і молочних продуктів;

3. Назва дисципліни;

4. студента якого курсу;

5. Форма навчання (денна, заочна);

6. назва спеціальності;

7. прізвище, ім’я по батькові студента.

На першому аркуші вказуємо номер варіанту та зміст питань, які потрібно висвітити у роботі. Відповіді можна супрововоджуватися таблицями, схемами, діаграмами технологічних процесів. У кінці роботи ставимо дату виконання та підпис студента. Список використаної літератури слід подавати у вказаній послідовності:

1. Законодавчі акти та постанови уряду.

2. Інструкції, нормативні акти

3. доповіді керівників держави

4. спеціальна література – підручники, монографії, брошури, статті в алфавітному порядку.

Tagged with: ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС