Положення про організацію навчання з охорони праці — №7

До пункту 6.10 Типового положення про

Порядок проведення навчання і перевірки

Знань з питань охорони праці

Титульний аркуш журналу

(підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

(цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато

«

«

20

Р.

Закінчено

«

«

20

Р.

Формат А4 (210 х 297)

№ з/п

Дата проведення інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Професія, посада особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапланового або цільового інструктажу

Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

Особи, яку інструктують

Особи, яка інструктує

Кількість змін, з___ до__ (дати)

Стажування (дублювання) пройшов (підпис працівника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начальник юридичного відділу

І. Калиновська

Рекомендована література:

1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00–4.12.05, що затверджений від 26.01.2005 за № 15, та з урахування змін та доповнень, згідно Наказу Державного Комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 листопада 2007 року за № 273.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС