Політичні партіі в украіні

6. Тема: Політичні партії в Україні

1. Мета роботи: визначити походження і сутність політичних партій, типи політичних партій, функції та класифікація політичних партій; надати характеристику громадсько-політичних рухів та умов їх формування; висвітлити розвиток багатопартійності в Україні.

Студент повинен знати: походження і сутність політичних партій, типи політичних партій, функції та класифікацію політичних партій; громадсько-політичним рухів.

Студент повинен уміти: орієнтуватися в особливостях розвитку багатопартійності та особливостях виборчої системи в Україні.

2. Типові завдання

1. Особливості формування багатопартійності в Україні.

І. Яке з названих тверджень сутності партії ближче, на ваш погляд, до істини:

а) “партія – це об’єднання людей, які поділяють одну політичну доктрину” (Б. Констант).

б) ”політичні партії – це союз однодумці, які ставлять перед собою одну мету і об’єднують свої сили для консолідованої діяльності в державному житті” (Ю. Мартов).

в) “ідеологія є головною і відіграє велику роль на початковому етапі формування партії, пізніше на перше місце виходить організація, закономірним стає субординація в партії” (Д. Юм).

г) “партії – це організації, які діють в системі держави” (М. Дюверже).

Які суттєві ознаки партії існують в наведених вище визначеннях?

ІІ. При визначенні ролі політичної партії в суспільному житті, в умовах партійної конкуренції, важливо мати певні об’єктивні критерії. Як ви вважаєте, чи може таким критерієм бути формула:

“щоб розібратися у партійній боротьбі, не потрібно вірити словам, а необхідно вивчати дійсну історію партій, вивчати не стільки те, що партії про себе говорять, а те, що вони роблять, як вони діють при вирішенні різних політичних питань, як вони поводять себе у справах, які торкаються життєвих інтересів різних класів суспільства” (В. Ленін)

2. Класифікація політичних партій України, аналіз партійних програм.

Визначте типи політичних партій України за такими критеріями: місце в політичному спектрі (ліві, лівоцентристські, правоцентристські, праві), ідеологія, місце в сучасній системі влади. Проаналізуйте програми основних політичних партій.

3. Вибори та виборча система

Політичні партії у виборчій боротьбі використовують різні засоби впливу на масову свідомість. Які з принципів пропаганди за теорією американського вченого Е. Лі використовували політичні партії України на парламентських виборах:

а) принцип наклеювання ярликів: паплюження конкретних осіб, або їхніх ідей, образливими епітетами з метою підриву їх авторитету;

Б) принцип “рекомендації”: використовуються з метою посилення ефекту впливу через артистів, спортсменів тощо;

В) принцип “прості люди”: ототожнення інтересів самого інформатора з інтересами “простих людей”, більшості виборців;

Г) принцип “підтасовки карт”: відверта фальсифікація реальних фактів з допомогою засобів, непомітних для мас.

Д) принцип “спільного вагона”: стимулювання певної реакції у населення шляхом прищеплення думки про її загальну прийнятність (типу ”усі так думають”).

3. Питання для самоконтролю:

1. Які особливості формування багатопартійності в Україні.

2. Класифікація політичних партій України, аналіз партійних програм.

Визначте об’єктивні і суб’єктивні фактори виникнення політичних партій і громадсько-політичних об’єднань. Яку роль виконують партії, суспільні рухи у здійсненні функції політичної соціалізації і формуванні громадянського суспільства? За визначенням М. Вебера партії у своєму розвитку пройшли три стадії: аристократичне угруповання, політичний клуб, масові партії. На якій стадії становлення, на вашу думку, знаходяться політичні партії в Україні? Французький політолог М. Дюверже поділяв партії на партії парламентського і непарламентського типу. Яка різниця між ними? Які партійні системи існують в Україні, яка була в СРСР, яка існує в США? Чим відрізняються політичні партії від громадських організацій, а останні від громадських рухів? Чим відрізняються партійні системи в сучасних суспільствах? Який громадсько-політичний рух, пов’язаний з проблемами глобалізації, виник наприкінці ХХ ст.? Визначте зміст його вимог. Визначте етапи становлення багатопартійної системи в новітній історії України. Назвіть особливості процесу розвитку сучасної виборчої системи в Україні.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС