Плоскопаралельний рух твердого тіла.

 2. Плоскопаралельний рух твердого тіла.

1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти плоскопаралельний рух твердого тіла. Розкладання плоско-паралельного руху на поступальний та обертальний. Швидкості точок плоскої фігури. Поняття про миттєвий центр швидкостей.

Плоскопаралельним рухом твердого тіла називають рух, при якому всі точки тіла рухаються в площинах, паралельних деякій неру­хомій площині. Плоскопаралельний рух здійснюють, наприклад, ланки кривошипно-шатунного механізму, колесо при русі по прямолінійній рейці, мотовило комбайна, який рухається по прямолінійній ділянці шляху.

Плоскопаралельний рух в загальному випадку є складним рухом, який складається з переносного поступального руху разом з довільно вибраним полюсом — точкою О (рис.1а) і відносного обертального руху навколо цього полюса (рис. 1б). Поступальна частина плоскопаралельного руху залежить від вибору полюса, а обертальна — не залежить. Швидкість довільної точки А тіла, яке рухається плоскопаралельно, дорівнює геометричній сумі швидкості довільної точки О, прийнятої за полюс ν’0  і швидкості точки А в її

Обертанні навколо цього полюса νΛ0 (рис. 1в):

За полюс завжди можна вибрати таку точку, швидкість якої В даний момент часу дорівнює нулю. Ця точка називається Миттєвим центром Швидкостей Р. У кожен момент часу швидкість довільної точки плоскої фігури дорівнює швидкості її обертального руху навколо миттєвого центру швидкостей Ρ (рис.2): Плоскопаралельний рух твердого тіла.

Плоскопаралельний рух твердого тіла.

Де w — миттєва кутова швидкість,

АР, ВР, DP — відстані точок до миттєвого центра швидкостей.

Плоскопаралельний рух твердого тіла.Плоскопаралельний рух твердого тіла.

Рис.1  Рис. 2

Tagged with: ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС