План маркетингу як розділ бізнес-плану

4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ ЯК РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ

1. Огляд теми

При вивченні цієї теми має бути розглянутий розділ бізнес плану „План маркетингу”. При цьому слід звернути увагу на визначення методів просування товару на вибраний сегмент ринку, розробку стратегії продажу продукції та способів оптимального використання в своїх інтересах привабливих можливостей ринкового середовища.

2. Типові завдання

На підставі попередніх розрахунків та нормативно-довідкового матеріалу:

2.1. Визначити ціни реалізації продукції.

2.2. Розглянути надходження коштів від реалізації продукції. Результати розрахунків подати у вигляді таблиці.

2.3. Визначити канали збуту продукції.

Приклад вирішення

2.1. Ціни на продукцію.

Підприємство планує реалізовувати продукцію у першій половині маркетингового року. Ціна реалізації озимої пшениці в період – вересень-листопад прогнозується на рівні минулого року – 510-530 грн/т, на ячмінь – 500-560 грн/т, гречку – 1000-1100 грн/т, соняшник – 1200-1300 грн/т.

2.2. Розрахунок надходжень від реалізації.

За реалізовану продукцію підприємство очікує отримати кошти в сумі 719,5 тис. грн Найбільші надходження мають буди від продажу пшениці та соняшника.

Таблиця

Виручка від реалізації продукції

План маркетингу як розділ бізнес-плану

2.3. Канали товарозбуту продукції.

Основними споживачами соняшнику та зернових культур мають бути переробні підприємства або трейдери, які закуповують продукцію на базисі поставки ЕХW(франко-елеватор). Для цього значна частина вирощеного врожаю буде передана для зберігання на найближчий комбінат хлібопродуктів – ВАТ „Біловодський КХП” з наступною її реалізацією.

3. Рекомендована література

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник./Під редакцією професора І. М. Брюховецького.- Суми: «Козацький вал», 2001.- 474с.

2. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.- 352с.

3. Підприємництво в аграрній сфері економіки./ За ред. П. Т. Саблука, М. Й. Маліка.- К.:ІАЕ, 1998.-514с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС