Підшипники

Підшипники.

1. Підшипники. Підшипники кочення

2. Підшипники ковзання

3. Матеріали для виготовлення

4. Змазування підшипників

Конспект лекції

1. Підшипники. Підшипники кочення. Підшипники – це елементи опор валів, осей та інших деталей, що працюють на використанні принципу тертя кочення.

Підшипники використовують як опори валів і обертових осей. Опори розраховують на сприйняття як радіальної, так і осьових навантажень. підшипники поділяють на дві основні групи:

А) підшипники тертя — ковзання

Б) підшипники кочення (кулькові і роликові).

Підшипники кочення належать до групи деталей, які найширше стандартизовані у міжнародному масштабі і централізовано виготовляються на спеціалізованих заводах масовим виробництвом.

Підшипники кочення поділяють за такими ознаками:

ЗА ФОРМОЮ КОЧЕННЯ підшипники бувають кулькові та роликові.

Основні форми тіл кочення :

А – кулькові; б – короткі циліндричні ролики; в – довгі циліндричні ролики; г – виті ролики; д – конічні ролики; е, є – бочкоподібні ролики; ж – голчасті ролики.

ЗА ЧИСЛОМ РЯДІВ КОЧЕННЯ підшипники бувають одно-, дво-, чотирирядні.

ЗА СПСОБОМ КОМПЕНСАЦІЇ ПЕРЕКОСІВ ВАЛА:

А) несамоустановні, які допускають перекіс колець 4…..8 (додаток 4 рис. 1а, в, г, д, е, з, л).

Б) самоустановні, що можуть працювати при перекосах кілець, від 2о до 3о ( додаток 4 рис. 1б, ж).

ЗА НАПРЯМОМ СПРИЙМАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ підшипники кочення поділяють на:

А) РАДІАЛЬНІ – сприймають тільки радіальне навантаження Fr, яке направлене перпендикулярно до осі обертання (деякі радіальні підшипники, наприклад, кулькові однорядні, можуть сприймати також невеликі осьові навантаження Fa <=0,2 Fr).

До радіальних підшипників відносяться кулькові однорядні та дворядні сферичні (рис. 1а, б), підшипники з циліндричними роликами однорядні та дворядні сферичні (додаток 4 рис. 1д, е, ж), а також голчасті з внутрішнім кільцем та без нього (додаток 4 рис. 1л, м).

Б) УПОРНІ – сприймають тільки осьове навантаження Fа. Ці підшипники зображені на рис. 1и, к.

В) РАДІАЛЬНО-УПОРНІ підшипники здатні сприймати радіальне Fr та осьове навантаження Fa. До них відносяться кульковий (додаток 4 рис. 1в) та роликовий з конічними роликами (додаток 4 рис. 1з).

На рис. 3 наведено приклад застосування кулькових підшипників на валу фаршозмішувача Л5-ФМ2-М-340. Ліва опора (додаток 4 поз. 9,10) виконана за допомогою двох однорядних кулькових радіальних підшипників, а права (додаток 4 поз. 16) – радіального дворядного кулькового сферичного. Всі вони сприймають радіальне навантаження Fr. На рис. 4 наведено конструкцію сепаратора. Поз. 16 зображає радіальний кульковий дворядний сферичний підшипник, який сприймає радіальне навантаження Fr, що виникає у черв’ячній передачі, а упорний кульковий підшипник (додаток 4 поз. 17) сприймає тільки осьове навантаження Fа, яке також виникає при роботі у черв’ячній передачі. Поз. 15 відображає радіальний кульковий однорядний підшипник для сприймання радіального навантаження Fr.

(Радіально-упорні підшипники в цих умовах не можуть працювати, бо

перекоси кілець підшипників вертикального вала більше, ніж 8.).

Усі підшипники кочення мають умовне позначення, яке складається з ряду цифр. Дві перші цифри, рахуючи справа, означають умовно внутрішній діаметр підшипників, до того ж для всіх підшипників із внутрішнім діаметром 20 і більше ці дві цифри означають: якщо їх помножити на 5 , отримаємо внутрішній діаметр підшипника.

Наприклад, дві цифри справа 09.

Фактичний діаметр підшипника: 9 х 5 = 45 мм.

Третя цифра праворуч свідчить про серію підшипників: 1 – особлива легка, 2 – легка, 3 – середня, 4 – важка, 5 – легка широка, 6- середня широка, 7 – важка.

Четверта цифра праворуч показує на тип підшипника:

0 – радіальний кульковий однорядний (рис 1а); 1 – радіальний кульковий дворядний сферичний (рис. 1б); 2 – радіальний із короткими циліндричними роликами (рис. 1д); 3 – радіальний роликовий дворядний сферичний (рис. 1ж); 4 – роликовий із довгими циліндричними роликами або голчастий (рис. 1л, м); 5 – роликовий із витими роликами (рис. 2г); 6 – радіально-упорний кульковий (рис. 1в); 7 – роликовий конічний (рис. 1з); 8 – упорний кульковий (рис. 1и); 9 – упорний роликовий.

П’ята і шоста цифри і літери праворуч, що вводяться не для всіх підшипників, характеризують їхні конструктивні особливості.

Приклади позначення підшипників: 312 – внутрішній діаметр підшипника d = 12 х 5 = 60 мм; 3 – середня серія; 0 – радіальний кульковий однорядний підшипник (нулі перед значущими цифрами спереду позначення не записуються); 7208 – внутрішній діаметр d = 8 х 5 = 40 мм; 2 – легка серія; 7 – підшипник роликовий конічний.

Підшипник кочення складається з зовнішнього і внутрішнього кілець, між ними в сепараторі розташовані кульки. Сепаратор розділяє кульки і ролики щоб вони не доторкались між собою при роботі.

Мається більш 1000 стандартизованих типорозмірів із зовнішнім діаметром від 1 мм до 3 м. їх виготовляють на спеціалізованих заводах.

Переваги: менші втрати потужності, високий ККД =0,995, вони менше нагріваються і простіші в обслуговуванні, не вимагають великої витрати матеріалів, дефіцитних кольорових металів, мають невисоку вартість при їхньому серійному виробництві.

Недоліки: обмежена здатність сприймати ударні навантаження, через велику твердість конструкції, відносно великі діаметри, обмежена швидкохідність, зв’язана з підвищеними динамічними навантаженнями, не роз’ємність конструкції (не можна використовувати в колінвалах).

Класифікація. За формою тіл кочення підшипники кочення розділяються на кулькові і роликові. Розрізняють підшипники радіальні, радіально-упорні, упорно-радіальні і упорні. Підшипники підрозділяються на самоустановлювальні і несамоустановлювальні.

Позначення. В умовних позначках приводять внутрішній діаметр підшипника, його серію, конструктивні особливості і клас точності.

Наприклад: 7206 — роликовий конічний легкої серії с1вн=30 мм.

2. Підшипники ковзання

Підшипники ковзання поділяють на три основних типи:

1) нероз’ємні глухі

2) роз’ємні тверді

3) роз’ємні самоустановлювальні.

Перевага підшипників ковзання: малі габарити в радіальному напрямку, можливість працювати при високих швидкостях до 18 тис. обертів, і навантаженнях, у воді, і в агресивних середовищах, забезпечення високої точності установки валів, мала чутливість за рахунок наявності масляного шару до ударних вібраційних навантажень. Незамінність у випадках, коли за умовою збірки підшипник повинний бути роз’ємним (на шийках колінчатих валів), простота в конструкціях опор ковзання (тому їх використовують у тихохідних передачах).

Недоліки: вище чим у підшипників кочення втрати потужності на тертя (особливо в період пуску), більш складна мастильна система важконавантажених підшипників, необхідність використання дефіцитного матеріалу, відносно великі габарити в осьовому напрямку.

Класифікація і конструкція. Мається велика розмаїтість конструктивних виконань підшипників ковзання з урахуванням різних вимог. У залежності від напрямку навантаження підшипники ковзання, як і підшипники кочення, підрозділяються на радіальні, радіально-упорні і упорні, називані звичайно підп’ятниками.

3. Матеріали для виготовлення

Матеріали підшипників. Кільця і тіла кочення виготовляють із кулькопідшипникових високовуглецевих хромистих сталей — ШХ9, ШХ15, ШХ15СГ.

Матеріали: чавун СЧ15, СЧ18 для корпусів, матеріал для втулок бронза, бобіти. неметали, текстоліт, металокераміка й ін.

Основний матеріал для кілець та тіл кочення підшипників – це підшипники високовуглецеві хромисті сталі ШХ 9, ШХ 15 (Ш – шарикові, Х — хромисті). Твердість після відповідної термообробки кілець і роликів становить 60-65 НRС. Сепаратори виготовляють із м’якої вуглецевої сталі Сталь Ст.3 методом штампування.

Змазування підшипників. Змазування і режими тертя. Для змащення тертьових поверхонь

Підшипників застосовують рідинні, пластичні (густі), тверді і газоподібні мастильні матеріали.

У більшості випадків підшипник кочення складається із зовнішнього та внутрішнього кілець, тіл кочення сепаратора. Внутрішнім кільцем підшипник розміщують на валу, а зовнішнім – у корпусі опори.

Тіла кочення перекочуються по доріжках тіл кочення (бігових доріжках), які передбачені на зовнішньому та внутрішньому кільцях підшипника. Сепаратор розділяє тіла кочення і утримує їх на однаковій відстані.

Рекомендована література

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с.

Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с.

Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с.

Анурьев В. Н. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. — М.: Машиностроение. 1979 — 1982.

Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с.

Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с.

Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с.

Попов М. В. Теоретическая механика.-М.: Наука, 1986 – 336с.

Теория механизмов и машин. К. В.Фролов, С. А.Попов, А. К.Мусотов и др.; под редакцией К. В.Фролова – М.: Высшая школа, 1987 – 496с.

Феодосьев В. И, Сопротивление материалов.-М.: Наука, 1986 – 512с.

Реферати

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС