Передача гвинт-гайка

Передача гвинт-гайка.

Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теми студент повинен засвоїти, що передача гвинт-гайка перетворює обертальний рух в поступальний, знати основні переваги і недоліки передачі та матеріали, з яких виготовляються гвинт і гайка. На базі здобутих теоретичних знань проводити розрахунки передачі гвинт-гайка.

Кріпильні різьбові деталі. Для з’єднання деталей використовують болти (гвинти з гайками), гвинти або шпильки (рис. 1, а-в).

Використання болтів для з’єднання деталей не вимагає нарізування в цих деталях різьби. Це особливо важливо, коли матеріал деталі не може забезпечити достатню міцність різьби. Однак у з’єднанні болтом повинен бути передбачений простір для головки гвинта та гайки, а також дещо незручно виконувати складальні операції, бо при загвинчуванні або відгвинчуванні гайки треба утримувати головку гвинта від прокручування.

125.-5001

Рис. 1. З’єднання за допомогою болта, гвинта і шпильки

Болтове з’єднання дещо збільшує масу виробу і деякою мірою спотворює його зовнішній вигляд.

Гвинти та шпильки треба використовувати в тих випадках, коли за конструкцією з’єднання застосування болтів неможливе або нераціональне. Гвинти та шпильки вимагають певної глибини загвинчування в одну із деталей з’єднання. Якщо під час експлуатації з’єднання виникає потреба у багатократному з’єднуванні та роз’єднуванні деталей, то для запобігання можливому руйнуванню різьби деталі перевага надається з’єднанню шпилькою або болтовому з’єднанню.

У деяких випадках (рис. 1, а) під гайку або головку гвинта ставлять плоску круглу шайбу. Встановлення такої шайби зменшує пошкодження та зминання гайкою поверхні деталі (якщо деталь виготовлена з м’якого матеріалу — алюмінію, пластмаси, дерева) при загвинчуванні гайки чи гвинта. Плоскі круглі шайби використовують також у випадку збільшеного діаметра отвору під болт або гвинт, або коли отвір не має круглої форми. Геометричні форми та розміри гвинтів, гайок, шпильок дуже різноманітні і достатньо повно описані у відповідних довідниках та

Стандартах різьбових кріпильних деталей. Деякі види широко застосовуваних гвинтів, що відрізняються конструкцією головок, показані на рис. 2, а різні форми гайок — на рис. 3.

125.-5002

Рис. 2. Конструкції гвинтів

Для виготовлення кріпильних різьбових деталей використовують сталі: вуглецеві звичайної якості, якісні конструкційні та леговані конструкційні. Механічні властивості сталевих кріпильних деталей нормуються за стандартом, згідно з яким болти, гвинти та шпильки поділяють на 11 класів, а гайки — на 7 класів міцності.

Клас міцності болтів, гвинтів та шпильок позначається двома числами, розділеними крапкою. Перше число, помножене на 100, вказує мінімальне значення границі міцності σΒ, МПа, матеріалу болта, а друге число, поділене на 10 і помножене на σΒ — границю текучості матеріалу болта. Наприклад, для болта класу міцності 5.6 маємо; σΒmin = 5 · 100 = 500 МПа; στ = 6 · 500/10= 300 МПа.

125.-5003

Рис. 3. Конструкції гайок

Умовне позначення болта, наприклад, із номінальним діаметром різьби d = 12 мм, малим кроком

Р = 1,25 мм, довжиною L= 60 мм та класом міцності 4.6 записують: Болт М12 х 1,25 х 60.46 ГОСТ 7805-70. Найнижчим класом міцності болтів, гвинтів та шпильок є 3.6, а найвищим — 14.9.

Механічні характеристики матеріалів різьбових деталей наведені в табл. 1 і 2.

Клас

Міцності

Болтів

ΣΒ, МПа

Στ, МПа

Марка сталі

Min

Max

Болт

Гайка

3.6

300

490

200

СтЗ; 10

СтЗ

4.6

400

550

240

20

СтЗ

5.6

500

700

300

30; 35

10

6.6

600

800

360

35;45;40Г

15

8.8

800

1000

640

30Х; 38ХА

20; 35; 45

10.9

1000

1200

900

40Г2; 40Х

35Х;38ХА

Таблиця 1. Рекомендації для вибору матеріалу болтів та гайок

Клас міцності гайок

Напруження від навантаження випробування σт, МПа

Марка сталі

4

400

СтЗ

5

500

10

8

800

20; 35; 45

10

1000

35Х;38ХА

Таблиця 2. Шпонкові з’єднання

Питання по темі.

Розкажіть про будову та призначення передачі гвинт-гайка. Переваги та недоліки передачі гвинт-гайка. Матеріали, які використовують у передачі гвинт-гайка. Основні принципи розрахунків передачі гвинт-гайка.

Задача. Розрахувати гвинт і гайку гвинтового домкрата вантажопідйомністю F для підняття вантажу на висоту L.

Рекомендована література:

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с. Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с. С. А. Чернавський та ін. Курсове проектування деталей машин. – Машинобудування, 1987. – 146-152 с. В. Т. Павлище, Є. В. Харченко та ін. Прикладна механіка. – Львів: Інтелект-захід, 2004 –

366 с.

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС