Освітленість виробничих приміщень — №3

4. За результатами вимірювання побудувати криву зміни (е) в лабораторії (мал. 2) та вирахувати нерівномірність освітлення.

Освітленість виробничих приміщеньОсвітленість виробничих приміщеньКПО, %

Освітленість виробничих приміщень L, м.

Мал. 2. Крива зміни коефіцієнта природної освітленості.

5. Визначити нормативне значення (е) для умов виконання робіт, попередньо визначивши:

— найменший розмір об’єкта розрізнення,

— характеристику зорових робіт,

— розряд зорових робіт.

При визначенні нормованого значення (е) слід прийняти до уваги відповідний варіант виконання роботи, приділивши увагу розміру об’єкта праці, відстані спостереження, кольору об’єкта та кольору фону, на якому спостерігається даний об’єкт. Розглянуті питання привести в матеріалах звіту як умова виконання завдання.

Дослідження штучної освітленості.

В роботі передбачено визначити:

— загальне штучне освітлення робочих місць у приміщенні лабораторії,

— комбіноване освітлення (загальне освітлення в лабораторії та одного зі світильників).

Дослідження загального та комбінованого штучного освітлення виконується при відсутності природного (у вечірній час, або при зашторених вікнах).

При дослідженні загального штучного освітлення в приміщенні лабораторії необхідно:

1. Вивчити типи та характеристики світильників та ламп, які використовуються для освітлення в лабораторії.

2. При необхідності закрити вікна.

3. Увімкнути штучне загальне (комбіноване) освітлення.

4. Люксметрами виміряти освітленість на поверхнях лабораторних столів. Місцем дослідження визначити робоче місце проведення лабораторної роботи.

5. Результати досліджень занести в табл. 3.

6. Визначити контраст об’єкта розпізнання з фоном.

7. Визначити характеристику фона.

5. Звіт про результати досліджень:

Результати досліджень природної освітленості занести в табл. 2.

Табл. 2.

Протокол дослідження природної освітленості.

№ досліду

Найменший розмір об’єкта розпізнання, мм

Характеристика зорових робіт

Розряд зорових робіт

Фактичне значення КПО, %

Нормативне значення КПО, %

Нерівномірність освітлення

1

Зробити висновки про відповідність визначеного коефіцієнта природної освітленості нормативним вимогам. Для порівняння з нормованим значенням (е), відповідного варіанту умов виконання робіт, слід взяти лише результати досліду точки вимірювання на своєму робочому місці.

Результати досліджень штучної освітленості занести в табл. 3.

Табл. 3.

Протокол дослідження штучної освітленості.

№ п/п

Найменший розмір об’єкта розпізнання, мм

Характеристика зорових робіт

Розряд зорових робіт

Контраст об’єкта з фоном

Характеристика фона

Фактичне значення штучної освітленості, лк

Нормативне значення штучної освітленості, лк

Загальне

Комбіноване

Загальне

Комбіноване

1

Зробити висновки про відповідність фактичного значення освітленості нормативному значенню.

Зробити висновки щодо характеристики впливу параметрів освітленості на можливе самопочуття людини.

Довідковий матеріал

1. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

2. Беляков Г. И. Практикум по охране труда.- М.: Агопромиздат, 1988.

3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці — К. : Каравела, 2004. — 408с.

4. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Сторожук В. М., Туряб Л. В., Лико Х. І. Практикум із охорони праці. — Л. : Афіша, 2000. — 348с.

5. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Основи охорони праці. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

Питання для закріплення і самоконтролю

1.Який вплив робить світло на працездатність людини?

2. Перерахувати основні світлотехнічні одиниці.

3. Вимоги до освітлення виробничих приміщень.

4. Перерахувати види природного освітлення.

5. Охарактеризувати коефіцієнт природної освітленості.

6. Сутність розрахунку природної освітленості.

7. Перерахувати системи штучного освітлення.

8. Сутність розрахунку штучного освітлення.

9. Які прилади призначені для виміру освітленості, їхній принцип дії.

10. В чому гідності і хиби люмінесцентних ламп?

11. Що таке коефіцієнт пульсації світлового потоку?

12. У чому полягає явище стробоскопічного ефекту?

13. Які існують методи виняток явище стробоскопічного ефекту?

14. Перерахувати основні міри безпеки при виконанні роботи.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС