Особливості національно-культурного розвитку укранських земель

7.  Особливості національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр.

1. Мета роботи: ознайомити студентів з особливостями національно-культурного розвитку українських земель у 1920-х – 1930 – х рр., з’ясувати вплив політичних процесів на розвиток української культури.

Студент повинен знати: зміст національно-культурної політики радянської влади та її основні напрями, здобутки діячів вітчизняної науки, літератури та мистецтва в умовах політики коренізаціі, причини та наслідки змін в національно-культурній політиці в 1930-х рр..

Студент повинен уміти: аналізувати основні політичні та культурні явища, орієнтуватися в напрямах та стилях літератури, мистецтва.

2. Типові завдання:

Завдання 1. Політика коренізаціі та її вплив на розвиток культури.

Пригадайте, коли і чому було започатковано політику коренізаціі. Слід пам’ятати, що вона включала два основні напрями: українізацію та культурно-освітню роботу у середовищі національних меншин. Визначте напрями політики українізації.

Завдання 2. Розвиток освіти і науки.

  Визначте основні типи навчальних закладів та особливості розвитку освіти в умовах українізації. Розкрийте проблеми та досягнення української освіти. Охарактеризуйте основні здобутки вітчизняних вчених.

Завдання 3. Основні літературні течії 20- х 30- х років в Україні та їх представники.

Проаналізуйте основні літературні течії 20- х 30- х років в Україні. Особливу увагу слід приділити літературній дискусії 1925 – 28 рр. та її впливу на розвиток літератури і мистецтва. Визначте найбільш відомих представників нових літературних течій: неокласицизму, символізму, неоромантизму.

Завдання 4. Мистецтво України в 20 – х – 30 – х рр. ХХ ст. (театр, музика, живопис).

Охарактеризуйте основні тенденції розвитку мистецтва в умовах політики українізації. Назвіть представників театрального, музичного, образотворчого мистецтва. Визначте особливості їх творчості.

  3. Питання для самоконтролю:

  1. В чому полягала сутність політики українізації та який вплив вона справила на розвиток культури?

  2. В чому сутність «теорії боротьби двох культур»?

  3. Як змінилась політика у сфері культури в 1930-х рр..?

  4. Який творчий метод утвердився в радянській культурі починаючи з 1930-х рр..?

  5. Яка сторінка національної культури увійшла в історію під назвою «Розстріляне відродженн»?

Tagged with: , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС