Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок а2-овв-і а2-овв-вивчення технологічноі схеми сушильноі

Модуль 2

Тема 1. Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок А2-ОВВ-2 і А2-ОВВ-4. Вивчення технологічної схеми сушильної установки А1-ОГ24. Допоміжне обладнання сушарок: нагрівачі повітря, циклони, вентилятори. Сушарки для казеїну.

1.Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теоретичного характеру, які висвітлені в базовому підручнику (1) та додаткових джерелах(2,3). При вивченні теоретичних (питань 1-2) студент повинен засвоїти фізико-механічні зміни продукту при випаровуванні (температура кипіння, теплопровідність, теплоємність), знати технологію випаровування і сушки. Студент повинен знати основні принципові технологічні схеми випарних та сушильних установок (питання 3-10), будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для виробництва сухих молочних продуктів (питання 10-12).

Питання по темі:

1. Мета випарювання молока.

2. Методи випарювання і сушки.

3. Яке обладнання входить до складу вакуум-апарату?

4. Якого типу вакуум-апарати використовуються в галузі?

5. Класифікація сушильного обладнання

6. Парк сушильного обладнання молочної галузі.

7. Будова сушильної вежі.

8. Основні вузли розпилювача молока.

9. Правила експлуатації вакуум-апаратів.

10. Характеристика калориферно-вентиляційної установки сушильної вежі.

11. Призначення циклонів.

12. Правила експлуатації обладнання для сушки.

2. Типові задачі по темі:

Студент по джерелам (4,5) повинен засвоїти методику розрахунку наступних задач.

Задача 1. Визначити масу висушеної вологи W барабанної сушарки, якщо одноразова загрузка казеїну m1 = 30кг, вміст вологи в продукті до сушки И1 = 60%, після сушки И2 = 10%.

Приклад для вирішення

Маса висушеної вологи із продукту визначається формулою:

Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок а2-овв-і а2-овв-вивчення технологічноі схеми сушильноі

Задача 2. Розрахувати необхідну масу пари для нагріву повітря в калорифері сушарки mn, якщо витрати тепла на сушку з урахуванням втрат (Q) 5,82*107 дж/кг, тепловий зміст пари (tn) 2,69*106 дж/кг, теплоємність конденсату (Ск) 4187 дж/(кг*град), температура конденсату (tk) 40 oC/

Приклад для вирішення

Необхідна маса пари для нагріву повітря ушарках визначається за формулою

Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок а2-овв-і а2-овв-вивчення технологічноі схеми сушильноі

Задача 3. Розрахувати діаметр (Д) і висоту Н сушильної камери розпилювальної сушарки, якщо погодинна продуктивність по випарній волозі (Wчас) 500кггод, допустима загрузка об’єму камери 4,5.

Приклад для вирішення

Діаметр сушильної камери розраховується по формулі

Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок а2-овв-і а2-овв-вивчення технологічноі схеми сушильноі

Висота камери

Н = 1,2 Д.

3. Рекомендована література

1. С. А. Бредихин «технология и техника переработки молока» , М.: Колос 2001. – 397с.

2. Ю. П. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с.

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с.

5. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

7. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічне обладнання для молочноі промисловості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС